Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli erotti lähetyshiippakunnassa toimivia pappeja

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 8.4.2015 määrännyt viisi hiippakunnan pappia menettämään pappisoikeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Kukaan heistä ei työskentele seurakuntavirassa. Erotetut papit toimivat Luther-säätiön perustaman Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan tehtävissä.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013. Se on rekisteröimätön yhdistys, joka on vihkinyt palvelukseensa pappeja ja oman piispan. Muodollisesti se ei ole järjestäytynyt omaksi kirkokseen, vaikka käytännössä se toimii sellaisena. Lähetyshiippakunta kokoaa yhteen erityisesti naispappeuden vastustajia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat katsovat, että papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on ristiriidassa papilta odotettavan lojaalisuuden ja pappislupauksen kanssa. Siksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ei voi kuulua lähetyshiippakunnan papistoon.

Aiemmin kolme lähetyshiippakunnan pappia on menettänyt pappeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampereen tuomiokapituli on erottanut kaksi hiippakunnan pappia, jotka olivat antaneet vihkiä itsensä lähetyshiippakunnan piispoiksi. Oulun tuomiokapituli on erottanut lähetyshiippakunnan dekaanina työskennelleen papin.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määräsi lähetyshiippakunnan pappeina toimivat Sakari Korpisen, Miika Niemisen, Anssi Simojoen, Markku Sumialan ja Martti Vaahtorannan menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

– Toimiminen lähetyshiippakunnan pappina on vastoin pappisviran velvollisuuksia ja sitä pappislupausta, jonka nämä papit ovat antaneet, kun heidät on vihitty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeiksi, toteaa lakimiesasessori Matti Mäkinen.

– He ovat käytännössä siirtyneet toisen kirkon palvelukseen, eikä meidän kirkollamme ole sellaista ekumeenista sopimusta Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan kanssa, joka mahdollistaisi pappien vastavuoroisen palvelemisen. Esimerkiksi Englannin anglikaanikirkon kanssa sellainen sopimus on.

Piispa Kaarlo Kalliala korostaa, että tuomiokapituli otti ratkaisussaan kantaa nimenomaan papin toimimiseen toisessa kirkossa.

– Päätös ei ole kannanotto Korpisen, Niemisen, Simojoen, Sumialan ja Vaahtorannan uskoon, piispa Kalliala toteaa.

– On sääli, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei heille tällaisena kelpaa, piispa Kalliala sanoo.

Edellinen artikkeliTurun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
Seuraava artikkeliKanerva luki evankeliumin – Yle: Ei olisi pitänyt

Ei näytettäviä viestejä