Selvitys: Sukupuolivähemmistöt näkymättömiä yhteiskunnassa

tasaarvo

Sukupuolivähemmistöjä ei erikseen mainita edes syrjintäsuojaa koskevassa lainsäädännössä. Selvitystä varten haastateltiin eri viranomaisia ja sukupuolivähemmistöjä edustavia järjestöjä.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat muun muassa transsukupuoliset, transgenderit ja transvestiitit sekä intersukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöt sekoitetaan edelleen usein virheellisesti seksuaalivähemmistöihin, kuten homo- ja biseksuaaleihin.

Tasa-arvovaltuutetun selvityksen mukaan sukupuolen moninaisuutta tunnetaan huonosti myös terveyden-, sosiaali- sekä opetusalan ammattihenkilöiden keskuudessa. Ammatillisen täydennyskoulutuksen nopea suunnittelu ja toteuttaminen olisikin tärkeää, selvityksessä todetaan.

Selvityksessä nousi asiallisen tiedon puutteen lisäksi esiin monia muita sukupuolivähemmistöjen kohtaamia ongelmia. Näitä olivat esimerkiksi syrjintä, translain epäkohdat kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, väestötieto- ja nimiasiat, sairausvakuutuksen korvauskäytännöt, vanhentuneet tautiluokitukset sekä intersukupuolisten lasten hoitokäytännöt.

Sukupuolivähemmistöjen tilanne on noussut viime aikoina esille myös kansainvälisesti. Selvitys sisältää Euroopan neuvoston ministerikomitean ja ihmisoikeusvaltuutetun suositukset sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Suomen tilannetta voidaan verrata näihin suosituksiin ja saada niistä ohjausta sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen.

Selvitystä varten haastatellut henkilöt näkivät sukupuolivähemmistöjen asemassa tapahtuneen myös myönteistä kehitystä erityisesti viimeisten vuosien aikana. Seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen asiallinen kohtelu on lisääntynyt, vaikka samanaikaisestiovat nousseet esille erilaiset homofobian ja transfobian ilmenemismuodot.

Asenteet sukupuolivähemmistöjä kohtaan vaihtelevat selvityksen mukaan Suomessa alueellisesti merkittävästi. Myös joidenkin uskonnollisten yhteisöjen suhtautuminen on erittäin kielteistä, selvityksessä todetaan. Siinä ei muutoin käsitellä uskonnollisia yhteisöjä tai kirkkoja.

Edellinen artikkeliOrtodoksit uusivat hallintoaan
Seuraava artikkeliHelsinkiMission Kadonnut tytär -ilmoitus palkittiin

Ei näytettäviä viestejä