Raiskauksista tuli arkea Kongossa

Pitkään jatkunut sota teki seksuaalisesta väkivallasta arkipäivää Kongossa, jossa naisten asema on muutenkin huono, sanoo Anna Muinonen Kirkon ulkomaanavusta. Tutkimustieto jonka mukaan Kongossa raiskataan 1100 naista joka päivä, ei tullut hänelle yllätyksenä.  Kongossa toimitaan kuitenkin jo monella taholla tilanteen korjaamiseksi.

Muinonen on työskennellyt Kongossa reilut viisi vuotta KUA:n palveluksessa, viimeksi Keski-Afrikan alue-edustajana helmikuuhun 2011 saakka.

Kansainvälisen tutkijaryhmän raportin mukaan Kongossa raiskattiin yli 400 000 naista 12 kuukauden aikana vuosina 2006 – 2007 eikä raiskauksien määrä näytä laskeneen. American Journal of Public Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa haastateltiin 15 – 49 -vuotiaita naisia, joten todellinen luku saattaa olla vieläkin suurempi.

– Tilanne on pitkään ollut naisten oikeuksien kannalta surkea. Kun tämä raportti nyt tukee julki, se muistuttaa siitä, että asia on otettava vakavasti ja tilanteen korjaamiseen on pyrittävä monella taholla. Sodan aikana raiskauksia käytettiin jopa osana sotataktiikkaa. Sen seurauksena seksuaalinen väkivalta on nyt tavallista myös siviilien keskuudessa. Toisaalta kongolaisessa kulttuurissa naisten asema on perinteisesti heikko, eivätkä naiset tunne oikeuksiaan, Muinonen sanoo.

Muodollisesti Kongossa vallitsee rauha, mutta sekava tilanne yhteiskunnassa jatkuu edelleen. Se edesauttaa osaltaan myös väkivallan jatkumista. Oikeuslaitos ei toimi kunnolla, se on korruptoitunut ja hidas, joten rikoksista seuraa harvoin rangaistus.

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt vuodesta 2006 lähtien yhteistyötä kongolaisten naisjuristien järjestöjen kanssa naisten aseman parantamiseksi. Juristit auttavat naisia lakiasioissa ja avustavat oikeudessa korvauksetta.  Toiminnan olennainen osa on naisten tietoisuuden lisääminen omista oikeuksistaan ja siitä, että maassa on lakeja, joiden nojalla raiskaaja voi saada rangaistuksen ja nainen itse korvauksia.

– Usein esimerkiksi maaseudulla ajatellaan, että oikeuslaitos on vain rikkaita ja tärkeitä ihmisiä varten, siksi tietoisuuden lisääminen omista oikeuksista on tärkeää.  Eikä tämä koske vain naisia, vaan kaikkia ihmisiä, jotta asenteet muuttuisivat. Naisten oikeuksista kertominen pitää kohdistaa koko väestöön.

Nopeaa muutosta Anna Muinonen ei tilanteeseen odota, mutta tällä hetkellä Kongossa panostetaan hänen mukaansa monella taholla seksuaalisen väkivallan kitkemiseksi ja ihmisoikeustilanteen korjaamiseksi.

Edellinen artikkeliPelot ja vaikea ympäristö voivat sulkea iäkkäät kotiin
Seuraava artikkeliNAVI käynnistää Lahdessa vaalikampanjan

Ei näytettäviä viestejä