Pääsiäispäivä, Matt. 28:1-8, Martin Fagerudd

Martin Fagerudd
Vanda svenska församling

Jag hörde nyligen att senaste år var igen ett dystert år för alla dödsdömda. Tusentals avrättades. Vi måste också anta att det fanns oskyldiga bland dem. I en undersökning som gjordes för några år sedan i USA av flere juriststuderanden under ledning av sina lärare, fann de att en stor del var dömda på mycket lösa grunder och att flere av dem i själva verket var oskyldiga till det de hade anklagats och dömts för. Guvernörerna i flere delstater stoppade genast verkställandet av dödsdomarna.
Det här har fått mig att tänka, att hur många är det inte i vår värld som blivit offer för justitiemord, och blivit oskyldigt dödsdömda och avrättade. Skulle inte också de vara värda en uppståndelse, liksom de mördade stundenterna i Kenya, annat än i form av en posthum upprättelse. Det här sker inte bara i totalitära stater utan i den s.k. västvärlden för vilken mänskliga rättigheter är en grundläggande värdegrund.
Vi vet också att utgången av Jesu rättegång var bestämd på förhand. Han dömdes på lösa och felaktiga grunder, för att människorna ville det, inte för att Gud ville det. Det var människorna som krävde offer, inte Gud. Gud krävde ju inte heller att Abraham skulle offra sin son Isak.
I jesu fall så fick människorna sin vilja igenom därför att de också trodde att det var Guds vilja.
Människan har alltid misstagit sig på Gud, när hon krävt offer. Allra värst är det när hon tror att genom att själv skapa sig en gud, gör hon något som är väldigt bra och behagligt.
Människorna som dömde Jesus misstog sig på Gud därför att de inte visste att Jesus var Messias, utan trodde att han var en falsk profet. Också Paulus säger i sitt tal på atenarnas areopag, att människorna misstagit sig på Gud när de gjort sig så många gudabilder. När Bibeln säger att både judarna och grekerna misstagit sig på Gud så har hela mänskligheten gjort det. Det är också ett absolut klart faktum att människan kan möta Gud i denna värld, när man minst annar det.
Eftersom människan misstog sig på Gud i fallet med Jesu, så upphävde Gud Jesu dödsdom på tredje dagen, så som han hade lovat. Det betyder att Jesus är Messias. Det vad han sade och gjorde är sant. Det gäller fortfarande tack vare Guds ingripande. Och de som då trodde på Gud för det vad Jesus gjorde, gjorde det inte förgäves.När bibeln talar om omvändelse så menar den att människan skall att omvända sig till Gud från sitt ”misstag”, att ha misstagit sig på Gud.
När Bibeln talar om Gud så berättar den alltid så mycket som människan behöver veta om Gud. Bibeln berättar om Guds första möte med människan efter syndafallet. Det är Abraham Gud möter. Det första Gud lovar människan Abraham är välsignelse. I det andra mötet med människan så berättar Gud sitt namn för Mose. Guds namn är ”Jag är”. Det betyder att människan tappat så totalt kontakten till Gud att han måste på nytt presentera sig för människan. Han berättar för människan att han är den som lever. Det är en viktig uppgift, eftersom många människor kämpar emot det ännu. Efter det så berättar Gud med Mose hjälp, vad det är han vill människan, när han ger henne buden.
När Bibeln berättar om Guds möte med människan i sin Son Jesus, så berättar Gud mera både om sitt namn och sin vilja, när han upphäver Jesu dödsdom. Gud vill att vi skall leva. Det är uttrycket för hans innersta väsen som är kärleken. Den tron uppehåller han hos oss genom att han skänkt oss den heliga Anden, hans eget väsen, för att vi inte skall missta oss på honom flere gånger. Därför har Kristus uppstått! Han har sannerligen uppstått!
Skall vi oroa oss för de oskyldigt dömda? Det skall vi alltid göra, fastän många länder och folk handskas med människolivet som det skulle vara en produkt, vars värde växlar lika mycket som marknaderna i vår värld där den anses värdefull bara för vad den kan och förmår. Vi tänker inte så, eftersom också de som har begränsad förmåga, liksom de som har svårt att ens leva och ta hand om sig själv, har också ett gränslöst värde.
Gud vill att du skall leva. Inte ens korset som människan upprättade kan skilja oss från Guds kärlek. Kvinnorna som kom till graven för att smörja Jesus för hans begravning, fick en ny glädje. Vi tar del i den glädje. Jesus är inte död. Han har uppstått från de döda, och han går med er varthelst ni går, vid er sida.