Pääsiäispäivä, Matt. 28:1-8, Martin Fagerudd

Martin Fagerudd
Vanda svenska församling

Maria från Magdala och den andra Maria, som varit med om Jesu begravning, går till graven för att smörja hans kropp den tidiga söndag morgonen. De möter inte vaktstyrkan som var satt dit av översteprästerna och fariséerna. De var rädda för bedrägeri, för att lärjungarna skall komma och röva bort Jesu kropp. De hade själv hört att den där bedragaren Jesus, som de kallar honom, hade sagt Efter tre dagar skall jag uppstå. Därför ber de Pilatus om hjälp och han sänder en vaktstyrka att bevaka graven under tre dagar.
Samma budbärare som sätter vaktstyrkan ur spel säger åt Mariorna att Jesus inte mera är här. Han har uppstått. Mariorna ser inte Jesus, men de ser var han låg. Nu skall de bara skynda till lärjungarna och säga att han möter dem i Galileen. Fyllda med bävan och med glädje sprang de för att berätta detta för lärjungarna. På vägen till lärjungarna får de syn på Jesus och känner genast igen honom. Jesus upprepar sitt budskap att gå berätta för lärjungarna att han möter dem i Galiléen.
De skall gå till Galiléen till ett berg där bara Petrus, Johannes och Jakob var med honom. Det var där de såg hur Jesus förvandlades och hörde rösten ur molnet. Men det var först när de gick ner från berget som Jesus sade åt dem ”Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.” Det var dit de skulle gå och vägen dit känner Petrus, Jakob och Johannes.
När man går till gravgården väntar man inte sig att finna toma gravar. Det gör inte Mariorna heller. Men de låter inte frågorna regna över budbäraren och Jesus när de möter honom för att fråga Hur är det möjligt? Hur har det skett? Varför har det skett? Det finns en logik med uppståndelsen så att man begripa den på ett mycket snävt, rationellt plan. Uppståndelsen är unik, så är den inte utan sammanhang.
Att Jesus dog är ett historiskt faktum. Orsakerna till att hans död känner vi också oss. Men att han uppstår sker för att han dör. Om han inte skulle ha dött skulle hans minnesdag inte firas varje år. Att han uppstår har att göra med den han var och är fort-farande.
Han är en i raden av alla profeter, men han är viktigare än de alla tillsammans. Han är en profet som Mose men han är mera. Den han är kommer fram i det han gör. Vid sitt dop säger Jesus att han skall uppfylla lagen, Guds vilja. I allt han säger pekar han konsekvent på den som är större än han och som har sänt honom. Han är kompromisslös när det gäller kärleken till Gud. Han är kompromisslös när det gäller kärleken till med-människan. Det här betyder allt för honom i hans förkunnelse, undervisning och liv.
Om någon är viktigare än alla profeter tillsammans, så innebär det att han har en viktigare uppgift än de tillsammans, eftersom också profeterna hade en livsviktig uppgift och finns i raden av alla viktiga personer. I GT är finns han men litet dolt. I NT är han uppenbar. Han är befriaren, Messias och Guds son, den viktigaste Gud någonsin sänt. Men han blev dömd som en bedragare, uppviglare och falsk profet i en iscensatt skenrättegång. Han blev dömd därför att människorna ville det. Det var de som krävde offer för hädelse och för allt annat som de lade fram vid rättegången. Gud behövde inte och ville inte ha offer. Men det var hans dom som var fel och förutfattad. Eftersom domen var fel och baserade sig på helt felaktig grund så måste domen upphävas. Ingen människa kan ta upphäva en verkställd dödsdom. Gud upphävde domen.
Nu måste bara Petrus, Jakob och Johannes och de andra lärjungarna gå till det berg i Galiléen som bara de känner till, där de såg en gång en helt annorlunda Jesus. När de möter Jesus där på berget för andra gången, så förstår de vad som då hände den första gången de var på det där berget tillsammans med Jesus. De andra lärjungarna vet också, liksom vi, vem som kan upphäva dödsdomen.