2. paastonajan sunnuntai, Luuk. 7:36-50, Sakari Hosike

Sakari Hosike
Tampereen Luther-talo

Jeesus sanoo: ”Hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon.”

Syntinen nainen tuli Jeesuksen luo, koska hän oli jo saanut syntinsä anteeksi.

Naisen kyyneleet ja muut teot Jeesukselle eivät olleet katumusta, vaan kiitosta ja rakkautta syntien anteeksisaamisesta.

Samoin fariseus oli jo saanut syntinsä anteeksi.

Syntisten ystävä, Jeesus oli jo antanut molemmille anteeksi.

Jeesus kertoi rahanvaihtajasta, jolla oli kaksi velallista. Rahanvaihtaja tarkoittaa Jumalaa, Jeesusta. Velka tarkoittaa syntiä. Velalliset ovat ihmisiä, jotka ovat tehneet syntiä ihmisiä ja Jumalaa vastaan. Kaikki synti on lopulta Jumalaa vastaan. Ensimmäisellä velallisella oli velkaa enemmän, 500 denaaria. Se tarkoittaa syntistä naista. Hän oli tehnyt määrällisesti useita syntejä, joista osa oli kaikkien sen kaupungin asukkaiden tiedossa olevia julkisyntejä. Nainen tiesi itsekin, että hänellä oli paljon syntiä. Toisella velallisella velkaa vähemmän, 50 denaaria. Se tarkoittaa fariseusta. Velkaa oli 10 kertaa vähemmän, mutta tämä oli järkytys fariseukselle. Hänkin oli syntinen: kuten muutkin fariseukset Simon luuli eläneensä täyttäen Jumalan koko lain ja jopa enemmänkin ja nyt hänelle Jeesus kertoi että hän on syntinen. Myös fariseus oli velkaa Jumalalle.

Jeesus sanoo: ”Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi.”

Vanhassa liitossa juutalaiset sovittivat syntinsä tekemällä Jumalalle erilaisia eläin- ja ruokauhreja Mooseksen lain mukaisesti ja osa niistä suoritettiin Jerusalemin temppelissä. Jeesus ei käskenyt fariseuksen tai syntisen naisen tehdä enää uhreja hyvittääkseen syntinsä, vaan oli tapahtunut muutos.

Uudessa liitossa Jeesus asettui lain ja temppelin tilalle. Hän on se rahanvaihtaja, jolle velalliset olivat velkaa. Hän on Jumala, jota vastaan ihmiset ovat tehneet syntiä.

Rahanlainaaja antoi molemmille velallisilleen velan anteeksi. Jeesus antoi syntiselle naiselle ja syntiselle fariseukselle anteeksi synnit.

Jeesus esitti Simon fariseukselle kysymyksen: Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi: ”Eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi.”

Jokaisen meistä on syytä vertailla itseään naiseen ja fariseukseen.

Nainen oli avoimesti rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Todennäköisesti hän oli rikkonut oman avioliittonsa ja toisten avioliittoja sekä muuten 6. käskyä vastaan ”Älä tee huorin.” ”Älä tee aviorikosta.”. Hän oli toiminut kylmästi Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan ja kulkenut leveää tietä Helvettiin. Siinä tapahtui käännös, kun Jeesus oli antanut hänelle synnit anteeksi ja nyt nainen oli Jeesuksen jaloissa osoittamassa kiitollisuuttaan ja rakkauttaan Jumalalleen.

Fariseus Simonin syntejä olivat ylpeys ja penseys: molemmat vakavia syntejä, mutta huomattavasti pahemmin piilossa kuin julkinen huorinteko. Penseys tulee esille siinä, että toisaalta fariseus oli kutsunut Jeesuksen aterialle, mutta toisaalta hän oli laiminlyönyt kaikki isännälle kuuluvat tehtävät vierastaan kohtaan (tervehtiminen suudelmalla, jalkojen pesu, voiteella voitelu). Tässä fariseus oli tyypillinen vanhan liiton juutalainen: penseä ja koko ajan horjumassa Jumalaan sitoutumisen ja Hänestä eroamisen välillä.

Siksi Jeesus puhuttelee kovin sanoin fariseusta ja moittii tätä osoittaen mitä fariseus laiminlöi ja mitä nainen teki oikein. Kuitenkaan Jeesus ei hakenut näillä sitä, että fariseuskin olisi suudellut hänen jalkojaan, vaan Jeesus haki uskoa.

Usko Jeesukseen erotti naisen ja fariseuksen. Muuten he olivat samanlaisia: molemmat olivat syntisiä. Naisen synnit olivat julkisia, fariseuksen salaisia. Kaikkitietävän Jumalan edessä niillä ei ole eroa. Molemmat olivat kyvyttömiä maksamaan velkansa. Fariseuksella oli 10 kertaa pienempi velka, mutta kun ei ole millä maksaa, niin sitäkään ei voi maksaa. Molempien synnit annettiin anteeksi.

Heidän eronsa oli siinä, että nainen uskoi Jeesukseen, mutta fariseus ei uskonut. Fariseus horjui jossain uskon ja epäuskon välillä. Siksi Jeesus otti fariseuksen puhutteluun. Kovista sanoista huolimatta Jeesuksen tarkoitus ei ollut ajaa häntä pois tai antaa tuomiota, vaan varoittaa ja lopulta vahvistaa fariseuksen uskoa. Jeesus halusi, että myös fariseus pelastuisi. Puhuttelun jälkeen Jeesus jätti fariseuksen miettimään.
Jeesus puhui jokaiselle juuri sen mukaan kuin tarvittiin. Toisessa tilanteessa Jeesus varoitti armahtamiaan ihmisiä enää syntiä tekemästä. Tämän naisen kohdalla se varoitus ei ollut tarpeellinen, koska nainen oli asian ymmärtänyt.

Naiselle Jeesus vakuutti armollisesti: ”Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi.” ja ”Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa.”
Jokainen meistä saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen tähden kuten nainen uskoi. Jeesus on sovittanut ristillä meidän syntimme.

Samoin Jeesus sanoo meille: ”Kaikki Teidän syntinne on annettu anteeksi.”

Kastettuina ja Jeesukseen uskovina meidät on pelastettu. Amen.