16. sunnuntai helluntaista, Matt. 6:19-24, Martin Fagerudd

Martin Fagerudd
Vanda svenska församling

När Jesus berättar något om Gud så antingen säger han något direkt om honom eller så visar den detsamma genom en berättelse. Det här sistnämnda illustrerar Jesus särskilt när det gäller Guds omsorg.
I sitt viktigaste tal, Bergspredikan, berättar han att fåglarna varken behöver så, skörda eller samla i lador. De får ändå sin föda varje dag. Liljorna behöver heller varken arbeta eller spinna. Ändå har de vackra kläder, att inte ens Salomo duger som jämförelse. Jesus menar att Gud överträffar i sin godhet och omsorg våra försök att trygga våra egna liv.
Det finns flere berättelser i Bibeln som visar hur Gud har omsorg om oss människor. En av dem berättar om Abraham och Sara. Abraham och Sara var barnlösa fastän Gud hade lovat dem att Abraham skulle få efterkommande lika tallrikt som stjärnorna på himlen. De trodde inte det var mera möjligt eftersom de båda var närmare hundra år gamla.
Min mormor brukade säga att Guds kvarnar mal litet långsamt och i det här fallet tänker jag nog också så. Sara kanske inte mera trodde på Guds löfte, eftersom hon gett Hagar till hustru åt Abraham för att få ett barn. När Hagar väntar sitt barn blir hon högmodig så att hon ser ner på Sara, som tar illa vid sig. När Sara skall bestraffa henne rymmer hon.
Hagar är på flykt i öknen norr om Röda havet, då en ängel möter henne vid en vattenkälla. Han ställer henne en fråga: ”Varifrån kommer du och vart går du?” Hon svarar att hon rymt från sin matmor. Då uppmanar ängeln henne att återvända och lovar att hennes efterkommande skall bli talrika. Hon skall föda en son och ge honom namnet Ismael. Hagar ger Gud ett nytt namn. Hon säger åt honom att ”Du är seendets Gud”.
Att Gud ser allt är tydligt och klart. Också den 139 psaltarpsalmen uttrycker det här ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?”
Gud ser också profeten Jona som försöker smita undan sitt jobb västerut, eftersom han tror att Gud inte kan nå honom där nära dödsriket som finns i väster. Men samma Psaltarpsalm säger också ”Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.”
Gud vet mycket om oss och han håller reda på oss. Han har omsorg om oss eftersom han skapat oss. Därför säger Jesus idag att fäst er inte vid det som förgår och inte består. Fäst er vid Gud!
Men det är ju så med oss att vi tror mera på det vi kan se. Därför säger Jesus någonting om ögat. Ett friskt öga kan se klart. Det låter ljuset flöda in i människan. Ett sjukt öga kan inte se klart. Det kan lämna människan i mörker och osäkerhet.
När Jesus talar om ögat, så menar han att människan ka se allt det goda och det goda Gud ständigt ger. Men ögat kan också göra oss blinda för allt Gud gör. Därför vill Jesus öppna människans ögon för Gud och hans omsorg.
Att öppna ögonen är en uppgift som våra frivilliga har samt våra nya medarbetare Åsa och Anders, när de alla tjänar i olika uppgifter er som är våra medsystrar och -bröder. De vill alla hjälpa er att hålla blicken fäst vid Gud vår Fader, som har skapat oss, vid hans Son som har räddat oss och vid den heliga Anden som ständigt hjälper och upplyser oss.
Därför betonar Jesus att man inte kan tjäna två herrar, både Gud och habegäret, eftersom man inte kan dela sin lojalitet mellan dem. Det här säger han eftersom han vet att människans verkliga problem är att hon litar så litet på Gud.
Om en gång fåglarna får sitt dagliga bröd utan att arbeta, om en gång blommorna har sina praktfulla kläder som inte ens den prakfulle kung Salomo kunde jämföra sig med, så hur mycket mera är då inte en människa. Henne har ju Gud skapat så att vi kan samtala med honom, kalla oss hans barn och ärva hans rike. Varför är det då så svårt att lita på honom?
Fastän Gud är dold och hans rike är dolt så betyder det inte att han har gjort allt det goda osynligt för oss. Vi kan se med våra ögon hans kyrka, var vi nu är samlade, vi kan se våra systrar och bröder. Vi kan se hans tjänare som tjänar hans kyrka här i hans värld. Har ni bekymmer, så kasta alla era bekymmer på Gud, för han har omsorg om er. Och vänd er till era systrar och bröder, till hans församlings frivilliga och anställda tjänare, så får ni hjälp.
Vi har tagit del av Jesu viktigaste tal Bergspredikan. Det är det viktigaste för att han inleder det med löften istället för regler. Han lovar frälsning åt alla som är tillräckligt fattiga, så att de har öron att höra honom och ögon att se. Han ställer inga villkor.
Guds omsorg förekommer all vår omsorg om oss själva. Vi får inte bara höra att Gud har omsorg om oss, utan också erfara det i stunder när vi som mest behöver det, därför att han ser oss, känner oss och är alltid nära oss.