Piispainkokous: Vihkikaavaan ei tarvita muutoksia

Piispainkokous antoi kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunnalle lausunnon edustaja-aloitteesta, jossa ehdotetaan vaihtoehtoisten kysymysten lisäämistä vihkikaavaan tilanteessa, jossa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia.

Aloitteessa esitetyt vaihtoehtoiset kysymykset nähtiin ongelmallisina uusperheen muodostamiseen usein liittyvien jännitteiden vuoksi. Kysymykset olisivat ongelmallisia myös vihkitoimituksen juridisen luonteen vuoksi.

Piispainkokous pitää tärkeänä, että avioliittoon vihkimistä kuten muitakin toimituksia kehitetään huomioimaan perheiden erilaiset elämäntilanteet.

Keinoksi uusperheiden huomiointiin piispainkokous ehdottaa sellaista rukousaineistoa, joka huomioi perheiden monimuotoisuuden. Nykyinen vihkikaava ja vihkitoimitukseen liittyvät käytännöt mahdollistavat jo lasten huomioimisen johdantosanoissa, puheessa ja esirukouksissa, musiikin ja Raamatun tekstien valinnassa sekä vihkiparin kanssa käytävissä toimituskeskusteluissa. Lapset voivat myös osallistua vihkitoimituksen toteuttamiseen esimerkiksi morsiuslapsina ja tekstinlukijoina.

Piispainkokous rohkaisee pappeja ottamaan näitä mahdollisuuksia käyttöön ja soveltamaan avioliiton solmimisen kaavaa entistä monipuolisemmin. Piispainkokous toivoo, että perheiden monimuotoisuus huomioidaan jatkossa paremmin papiston koulutuksessa ja ohjauksessa.

Kuva: Matti Karppinen

Piispainkokouksen lausunto löytyy täältä.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliVuoden opettaja vastaa kysymyksiin kahvilassa
Seuraava artikkeli”Jeesus piti luontohartauksia”

Ei näytettäviä viestejä