Piispa Häkkinen Itä-Hämeessä: Avioliittolaki jo nyt täysin tasa-arvoinen

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ottaa kantaa valiokuntakäsittelyssä olevaan kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Häkkinen toteaa
Itä-Häme
-lehden kolumnissaan avioliittolain olevan jo nyt täysin tasa-arvoinen siinä mielessä, että jokaisella avioliiton edellytykset täyttävällä miehellä ja naisella on oikeus se solmia.

”Huomionarvoista on, ettei Euroopan ihmisoikeussopimuksen eikä ihmisoikeustuomioistuimen mukaan avioliiton rajaaminen miehen ja naisen väliseksi ole syrjivää”, Häkkinen kirjoittaa ja jatkaa esittämällä jo kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa tutuksi tulleita kysymyksiä.

”Entä eikö tasa-arvon vuoksi tulisi purkaa myös muut avioliittoon liittyvät rajaukset? Miksei tasa-arvoperusteilla hyväksyttäisi monenvälisiä (polyamorisia) suhteita avioliiton perusteeksi? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto sanookin tavoitteensa suoraan: ’Suomeen on saatava tasa-arvoinen avioliittolaki, joka ei määrittele puolisoiden sukupuolta eikä lukumäärää.’ Kansalaisaloitteen tekijätkään eivät tätä kiellä.”

”Edelleen voi tasa-arvon nimissä kysyä, miksi avioliitto tulisi lainkaan kytkeä seksuaalisuuteen? Sisarukset tai ystävykset voivat olla toisiinsa kiintyneitä ja haluta taloudellista turvaa tai yhteistä adoptiota, vaikkei heillä ole parisuhdetta perinteisessä merkityksessä. Eikö silloin heitä syrjitä, jos avioliiton solmimista rajoitetaan?”

Hän nostaa kirjoituksessaan esille myös samaa sukupuolta oleville pareille ehdotettua adoptio-oikeutta ja ihmettelee mitä tasa-arvo tarkoittaisi lapsen näkökulmasta tilanteessa, jossa lainsäädännöllä jo lähtökohtaisesti kyseenalaistetaan jokaisen lapsen perustava oikeus isään ja äitiin.

”Myös uskonnollisia ja teologisia argumentteja olisi hänen mukaansa syytä arvostaa, erityisesti maassa, jonka arvopohja on perustunut kristinuskolle. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta on selkeä: ’Kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään.’”

”Kirkot ovat etiikassaan keränneet vuosisataisen kokemuksen, jonka arvot on koeteltu monissa murrosvaiheissa. Niissä ovat siivilöityneet kestävät elämänarvot sekä yksilön että yhteisön elämää varten”, piispa Häkkinen kirjoittaa Itä-Häme -lehdessä.

Lue kolumni

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliKunnat ja kolmas sektori Ylelle: Köyhyys lisääntynyt nykyisen hallituksen aikana
Seuraava artikkeliOuti Mäkelä: Suvivirsiasia käsitellään perustuslakivaliokunnassa lähiviikkoina

Ei näytettäviä viestejä