Patriarkka Kirill: Homoavioliitot verrattavissa natsi-Saksan lakeihin

Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, patriarkka Kirill on verrannut saman sukupuolen avioliittoja natsi-Saksan lainsäädäntöön. Asiasta kertoo englanninkielinen venäläislehti The Moscow Times.

Patriarkan mukaan ”niin sanotut homoseksuaaliset avioliitot” ovat uhka perheille. Lisäksi Kirillin mukaan on niin, että ”kun lait erotetaan moraalisuudesta, ne lakkaavat olemasta sellaisia lakeja, jotka ihmiset voivat hyväksyä”. Patriarkka antoi uusimman lausuntonsa vieraillessaan Kirgisiassa edistämässä erään kirjansa käännöksen lanseerausta.

Kirill on käyttänyt edellä kuvatun kaltaista retoriikkaa myös viime vuoden marraskuussa Russia Today -lehdelle antamassaan haastattelussa, jossa hän arvioi läntisen lainsäädännön törmäävän yhteen ihmisen moraalisen luonnon kanssa.

”Kirillin puhe on tarkoitettu monille yleisöille”

Venäjän kirkon johtajan kova kielenkäyttö vahvoine vertauksineen herättää ainakin länsimaisen mittapuun mukaan huomiota.

Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen kirkkohistorian yliopistonlehtori Teuvo Laitila arvioi, että on mahdotonta sanoa, miksi Kirill käyttää niin järeää ilmaisutapaa kuin käyttää.

– Ehkä sitä voisi arvailla lähtien siitä, kenelle tai mille yleisölle patriarkan kommentti on tarkoitettu.

Venäläiset eivät Laitilan mukaan tunnetusti muodosta yhtä yhtenäistä ryhmää, ja myös kirkollisesti suuntautuneiden piirissä on maltillisempia ja tiukemman linjan edustajia.

– Ehkä yleisö on tässä ensisijaisesti edelliset. Yksi vaihtoehto nimittäin on, että kommentilla halutaan osoittaa kirkon noudattavan jumalallisia, ei ihmisen säätämiä lakeja. Moraalin ja lain yhdistäminen nimittäin mielestäni viittaa oletukseen, että moraali on muuttumatonta (ja siksi jumalallista), kun taas lait ovat ihmisten säätämiä, Laitila sanoo.

Tämä voi hänen mukaansa merkitä, että Kirillin näkökulmasta pitäisi palata jumalallisiin lakeihin – kenties Raamattuun ja kirkolliseen traditioon – ja unohtaa pelkästään ihmisten laatimat säädökset. Patriarkan kommenttia voi Laitilan mukaan tulkita siten, että ihmisten luomat lait johtavat samanlaisiin kauheuksiin, tai kenties perversioihin, kuin natsi-Saksassa.

– Oletan patriarkan viittauksella tarkoitettavan natsien rotulakeja. Natsit ovat tietysti venäläisessä diskurssissa yksi perivihollisista, joita vasten venäläiset kansana ja venäläiset näkemykset ja moraali näyttäytyvät erinomaisena esimerkkinä oikeasta.

”Kaikki yhdistävät natsit pahuuteen”

Natsit ovat Laitilan arvion mukaan Kirillin puheessa kätevä yleistermi, symboli, jolla patriarkka voi puhutella sekä kotimaista suurta yleisöä, maansa poliittista johtoa, länsimaiden päättäjiä ja ekumeenisia kumppaneita

– Näin siksi, että valtaosa – jolleivät kaikki – mainituista tahoista yhdistävät natsit pahuuteen. Se on siten turvallinen viittaustapa, syyllistetään länsimainen vapaamielisyys yhdistämällä se johonkin, jonka länsimaat ainakin valtaosin torjuvat.

Patriarkan kovasta retoriikasta huolimatta Laitila muistuttaa, että jako fundamentalistiseen (venäläiseen) ortodoksisuuteen ja liberaaliin länteen on liian yksinkertaistava.

– Venäjällä ja lännessä on monenlaisia käsityksiä, puhutaanpa etiikasta tai opeista. Tästä moninaisuudesta, pikemminkin kuin kahtiajaoista, olisi mielestäni aloitettava.

Kahtia jaottelu, tekipä sen kuka tahansa, on Laitilan näkemyksen mukaan varma tapa rajoittaa keskustelua sekä luoda eroja ja ajaa ihmisiä ja organisaatioita nurkkaan.

– En tiedä, mitä Venäjän kirkko tai patriarkka Kirill haluaa, mutta uskon, että jos pidämme yhtä kommenttia kirkon yleisenä, muuttumattomana ja neuvotteluista kieltäytyvänä kantana, erehdymme. Jyrkistä kommenteista huolimatta olisi mielestäni aina syytä katsoa asioita laajemmasta perspektiivistä: yksittäinen kommentti liittyy aina lukuisiin erilaisiin aiempiin keskusteluihin ja konteksteihin.

Kuva: Moskovan patriarkaatti

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliHengellisillä kesäjuhlilla mennään syvälle, iloitaan armosta, kirkastetaan uskoa ja uudistutaan
Seuraava artikkeliTurun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

Ei näytettäviä viestejä