Opetushallitus: Virsi ei tee juhlasta uskonnonharjoitusta

Opetushallitus on antanut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjille tarkistetut ohjeet uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Niihin sisältyvät ohjeet koulujen uskonnollisista tilaisuuksista koskevat myös ammatillisia oppilaitoksia. Aiempi ohje oli vuodelta 2006.

Ohjeet perustuvat eduskunnan perustuslakivaliokunnan, ylimpien laillisuusvalvojien ja Opetushallituksen kannanottoihin.

Opetushallitus tähdentää, että koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia tai pitää ruokarukouksia. Kyse on uskonnon harjoittamisesta, johon osallistuminen perustuu oppilaan huoltajan ja toisella asteella opiskelijan omaan ilmoitukseen riippumatta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä.

Uskonnon opetus ei sen sijaan ole Suomen perustuslaissa tarkoitettua uskonnon harjoittamista. Tutustuminen rukouksiin, virsiin ja uskonnollisiin toimituksiin on osa uskonnon opetusta.

Opetushallituksen ohjeissa todetaan, että suomalaisella peruskoululla, lukiolla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on useita perinteisiä juhlia, joihin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen vuoksi juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Koulun ja oppilaitoksen juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan.

Kirkkohallitus pitää hyvänä, että Opetushallitus on tarkistanut koulun uskonnollisia tilaisuuksia koskevia ohjeitaan. Se katsoo, että tarkennukset vahvistavat uskonnonvapauden toteutumista kouluissa.

– On erittäin hyvä, että on saatu eri kouluasteille tarkennetut ohjeet koulun uskonnollisista tilaisuuksista, joita järjestetään yleensä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Koulu tiedottaa ajoissa uskonnollisista tilaisuuksista koteihin ja järjestää mielekkään vaihtoehdon niille oppilaille, jotka eivät osallistu. Tämä on uskonnonvapauden kannalta selkeä tilanne, sanoo Kirkkohallituksen asiantuntija Tuula Vinko.

Tarkat ohjeet ja säädökset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä oppilaitoksissa löytyvät Opetushallituksen verkkopalvelusta.

Ohjeet esi- ja perusopetukseen

Ohjeet lukio-opetukseen

Ohjeet ammattikoulujen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen

Kuva: Olli Seppälä

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliHannu Suihkonen Merimieskirkon pääsihteeriksi
Seuraava artikkeliKirkon yhteistyöasiakirja Inkerin kirkon kanssa päivitettiin

Ei näytettäviä viestejä