Muslimien uskonnollisissa tavoissa suuria eroja

puolikuu205

Tutkimus jakautuu maapallolla alueittain siten, että Afrikka jaetaan etelään ja pohjoiseen, johon myös yhdistetään Lähi-itä. Aasian valtiot tutkimus erottelee kolmeen osaan;  Keski-, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan. Euroopasta mukana ovat ne maat, joissa islam on enemmistöuskontona. Sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka että Oseania jäävät kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa uskonnolisten rituaalien merkitystä, naisten ja miesten tasa-arvoa, moskeijassa käymisen aktiivisuutta ja ymmärrystä islamin tulkinnasta. Suurin yhteisymmärrys maailmanlaajuisen muslimiyhteisön sisällä vallitsi kysymyksestä, onko Jumala yksi ja Muhammed hänen profeettansa. Eurooppalaisita muslimeista 85% allekirjoitti ajatuksen. Kaikilla muilla alueilla luvut olivat 96%:sta ylöspäin.

Kysymys uskonnon merkityksestä tuottaa huomattavan hajonnan. Albaniassa vain 15% vastaajista kokee uskonnon olevan erittäin merkittävässä asemassa elämässään. Vastaavsti esimerkiksi Pakistanissa luku on 95%. Vieläkin korkeampia prosentteja löytyy Afrikasta: Senegalissa 98% tunnustaa väittämän omalla kohdallaan paikkansapitäväksi.

Yhdistävinä tekijöinä tutkimus paljastaa yleisesti uskon kohtaloon Jumalan tahdon toteutumisena. Sitä vastoin vallitsee suuri hajonta esimerkiksi kysyttäessä, onko shiialaisuus oikeaa islamia. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueilla yli puolet egyptiläisistä sunnimuslimeista katsoo, että shiiamuslimit eivät ole muslimeja lainkaan. Irakissa sunnien keskuudessa vastaava luku on 14%.

Naisten osallistuminen näkyvään uskonnonharjoitukseen moskeijoissa on erityisen vähäistä Keski- ja Etelä-Aasian alueilla. Sitä vastoin esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa osallistuminen on runsasta eikä naisten ja miesten osallistumisen kohdalla ole käytännössä eroa. Puolet Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan muslimeista sanoo lukevansa tai kuuntelevansa Koraania päivittäin. Luku on vertailun korkein. Sitä vastoin Keski-Aasiassa vain 8% miehistä ja 6% naisista tunnustautuu päivittäisiksi Koraanin käyttäjiksi.

Koko tutkimus on luettavissa PEW Forumin verkkosivuilta.

Edellinen artikkeliKirkollisvero keskimäärin 205 euroa
Seuraava artikkeliMatti Mäkelä löysi tapakristillisyyden

Ei näytettäviä viestejä