Miksi äänestettiin? – ”Päätös olisi ollut mitätön”

Koeaanestys pieni

Vuosikokouksen koeäänestyksessä ihmiset seisoivat sen merkiksi, kannattavatko parisuhteensa rekisteröineiden lähetystyötä vai eivät. Toimitus kesti niin pitkään, että halutessaan saattoi tarkastaa, millä linjalla kukin on.

LÄHETYSJUHLAT Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa käytiin tiukka äänestys siitä, pitäisikö SLS:n pidättäytyä siunaamasta ja lähettämästä lähetystyöhön saman sukupuolen rekisteröityjä pareja. Tätä esitti Helsingin Paavalinkirkossa pidetyssä vuosikokouksessa Lähetysseuran jäsenjärjestön Suomen Raamattuopiston edustaja Timo Junkkaala. Junkkaalan esitys hävisi äänin 222-205. Vuosikokousedustajista 32 äänesti tyhjää.

Lähetysseuran hallituksen käyttämä asiantuntija, asianajaja Arto Palsala totesi kokouksessa ennen äänestystä, että päätös olisi laiton ja syrjivä eikä Lähetysseuran hallitus voisi panna sellaista toteen tai siitä seuraisi rikosoikeudellinen vastuu. Hän kuitenkin näki, että äänestys voidaan suorittaa, kun sitä on vuosikokoukselle ehdotettu.

Vuosikokouksen päätöksen jälkeen Palsala totesi Kotimaa24:n haastattelussa, että Junkkaalan esitys olisi voittaessaan ollut itsessään mitätön. Palsala pohtii jopa sitä, että pelkkä esityskin olisi saattanut olla lainvastainen, tähän hän ei kuitenkaan suoraan ota kantaa.

– Esityksen olisi periaatteessa voinut jättää käsittelemättä, hän toteaa.

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen allekirjoittaa myös, että Junkkaalan tekemää esitystä ei olisi voinut sen lakien vastaisuuden vuoksi toimeenpanna. Hän kuitenkin toteaa, että vuosikokous valitsi nyt äänestyksen tien.

– Voimakkaat puheenvuorot kuuluvat demokratian luonteeseen, Rissanen kuittaa asiasta käydyn keskustelun, jossa puhuttiin niin parisuhteen rekisteröineiden lähetystyön tekemistä vastaan kuin sen puolestakin.

Kokouksessa puhetta johtanut järjestäjäseurakunnan, Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Jorma Parviainen toteaa, että kokoustilanne ja äänestyspäätös oli nopea. Lähinnä ajateltiin teknistä puolta eli sitä, että vuosikokoukselle tehdyt esitykset on käsiteltävä. Niin paljon ei ehditty miettiä sitä, onko äänestäminen mahdollista laillisuuden tai laittomuuden näkökulmasta. Koska Palsalakin näki äänestyksen mahdolliseksi, puheenjohtaja päätti suorittaa äänestyksen.

Ennen äänestystä oli koeäänestys, jossa ihmiset seisoivat pitkän aikaa joko kannattamassa parisuhteen rekisteröineen lähetystyötä tai vastustamassa sitä. Oman kantansa julkisesti näyttäminen lienee herkkä asia monille. Miksi tällainen seisomalla järjestetty koeäänestys järjestettiin?

– Jälkeen päin kun miettii, asioita voi monella tavalla tehdä, nyt tehtiin näin, Parviainen sanoo ja toteaa ymmärtävänsä kysymyksen.

Onko Lähetysseura nyt jakautunut? Seppo Rissasen mukaan ei. Hän toteaa Lähetysseuran olevan seurakuntien järjestö ja vuosikokouksessa läsnä ovat seurakuntien edustajat, jotka käyvät erilaista keskustelua.

Repo: Lähetysseura ei syrji ketään

Lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja piispa Matti Repo toteaa, että seuran vuosikokous heijastelee seurakunnissa käytävää keskustelua ja samalla sitä, että kirkossa on erilaisia kantoja seksuaalieettisiin kysymyksiin. Revon mukaan vuosikokouskäsittelyyn on vaikuttanut myös se, että joissakin seurakunnissa on aiemmin käyty keskustelua ja tehty päätöksiä tiettyjen lähetysjärjestöjen tukemisesta järjestejöjen homoseksuaalisuuteen ja naispappeuteen liittyvien kantojen vuoksi.

Revon mukaan Lähetysseuralla on kahtalaista huolta. Toisaalta hallitus katsoo, että seura toimii kirkon kantojen mukaan. Kirkon kanta on myös se, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevat ovat tervetulleita kirkon töihin. Toisaalta Revon mukaan kuunnellaan myös kansainvälisten kumppanuuskirkkojen ääntä. Niissä rekisteröidyn parisuhteen lähetystyö voi aiheuttaa paljon kysymyksiä.

Matti Repo painottaa, ettei Lähetysseura syrji ketään työhönotossa.

– Jos Lähetysseuran omassa strategiassa painotetaan ihmisoikeustyötä, ei kotimaassa voi toimia eri tavalla. Jos ulkomailla toimitaan erilaisten vähemmistöjen puolesta, ei sitä voi myöskään kotimaassa unohtaa.

Matti Repo uskoo, että parisuhteensa rekisteröineiden lähetystyöhön lähettämisellä voi olla vaikutuksensa siihen, miten Lähetysseuraa tuetaan – suuntaan tai toiseen. Kokouksessa joku puheenvuoron käyttäneistä edustajista arveli, että se voi vähentää lähetystukea – joku taas, että se voi lisätä.

Jotkut kokousedustajat syyttivät Lähetysseuraa salailusta, kun se ei ollut aktiivisesti tuonut julkisuuteen sitä, että parisuhteen rekisteröineistä tulee lähettejä. Hallituksen puheenjohtaja Repo ymmärtää Lähetysseuran johdon menettelytapaa ja toteaa, ettei työnantaja voi tiedottaa ihmisten yksityisasioita.

Mitä Repo sanoo vallitsevassa tilanteessa parisuhteensa rekisteröineille, jotka huomenna siunataan lähetystyöhön?

– Olemme kiitollisia Jumalalle, että he uskollisesti antavat aikansa ja työpanoksensa.

Lue myös: Lähetysseuran vuosikokous repesi kahtia homoäänestyksessä

Näin Lähetysseuran vuosikokous eteni

Edellinen artikkeliHautala: Lähetysseuralta tärkeä päätös
Seuraava artikkeliTunteikasta keskustelua – Näin Lähetysseuran vuosikokous eteni

Ei näytettäviä viestejä