Martti Nissinen: Homoudesta puhuttaessa unohtuu usein vastuullinen raamatuntulkinta

Jos huomaamme, että keskuudessamme on ihmiskäsityksemme vastaisia ihmisiä, niin kummassa on vika: näissä ihmisissä vai ihmiskäsityksessä, kysyi eksegetiikan professori Martti Nissinen alkukuusta järjestetyssä seminaarissa Nilsiän Aholansaaressa.

Herättäjä-Yhdistyksen järjestämän teologisen seminaarin aiheena oli sukupuolisuus ja seksuaalisuus. Nissinen vaati omassa esityksessään vastuullista raamatuntulkintaa.

Hänen mukaansa on pyrittävä hahmottamaan mahdollisimman totuudenmukaisesti sekä se maailma, missä Raamatun tekstit on kirjoitettu, että nykyinen maailma, jossa tekstejä nyt käytetään ja tulkitaan.

– Nämä maailmat on osattava pitää erillään, jotta sekä erot että yhtäläisyydet nähtäisiin oikein. Muuten käy niin, että istutamme nykyaikaiseen ajattelutapaan perustuvat käsitteet Raamattuun ja kierrätämme ne sieltä Jumalan sanana takaisin. Näen tätä tapahtuvan koko ajan, Nissinen sanoi.

Erityisen suuri vaara tällaiselle Raamatun käyttötavalle piilee Nissisen mukaan silloin, kun etsitään Raamatusta täsmävastausta kysymykseen, mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta.

”Raamatun tekstien syntyaikaan ei ollut tasaveroisia sukupuolisuhteita”

Martti Nissinen painotti, että Raamatun tekstien kirjoitusaikaan vallitsi patriarkaalinen ja hierarkkinen sukupuolijärjestelmä, jossa tasaveroisia sukupuolisuhteita ei kuviteltu olevankaan.

– Toinen oli päällä ja toinen oli alla, toinen oli toisen herra.

Nissisen mukaan Raamatun aikaan myös kahden samaa sukupuolta olevan suhde on tulkittu tästä hierarkkisesta järjestelmästä käsin. Jos kumpikaan osapuoli ei joutunut toteuttamaan väärää roolimallia, kahden miehen suhteen saattoi hyväksyä, hän sanoi. Jos taas ihminen joutui seksisuhteen vuoksi pois hänelle määrätyltä paikalta hierarkiassa, asia tuomittiin vahvasti.

Nissinen poimi sekä Vanhasta että Uudesta testamentista kohtia, joihin yleensä vedotaan, kun homoseksuaalisuus halutaan tuomita. Mooseksen lain miehille suunnattu kielto maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan on Nissisen mukaan hyvä esimerkki siitä, että ongelmana nähtiin nimenomaan hierarkian rikkoutuminen.

– Anaaliyhdyntä nähtiin räikeänä roolihierarkian rikkomuksena, koska siinä toinen mies alistaa toisen samanveroisen miehen alleen. Tämä oli tuolloin niin kauhistuttavaa, että siinä seurasi kuolemanrangaistus.

Kun Paavali puhuu luonnonvastaisesta seksuaalisuudesta, luonnonmukaisuus tai luonnonvastaisuus eivät olleet Paavalille tai tuon ajan stoalaisille filosofeille lainkaan biologisia käsitteitä, Nissinen sanoi. Sen sijaan ne kuvasivat yhteiskunnassa vakiintuneita tapoja ja käsityksiä.

– Paavalin mukaan epäjumalanpalvelus johti siihen, että Jumala jätti epäjumalanpalvelijat saastaisten mielihalujensa ja luonnonvastaisen seksuaalisuuden valtaan. Nykyään en ole nähnyt konservatiivisimpienkaan kristittyjen väittävän epäjumalanpalveluksen johtaneen siihen, että joku henkilö on homoseksuaali.

Nissinen sanoi, että homoseksuaalisuus tarkoitti Raamatun syntyaikoina aivan eri asiaa, mitä se tarkoittaa nyt. Ajatus kahden samaa sukupuolta olevan vapaaehtoisesta, tasaveroisesta, keskinäiseen rakkauteen ja kunnioitukseen perustuvasta liitosta oli vieras. Homoseksuaalinen toiminta linkittyi joukkoraiskauksiin, irstailuun ja seksuaaliseen häpäisemiseen tai vaihtoehtoisesti kreikkalaiseen kulttuuriin kuuluneeseen tilapäiseen nuoren pojan ja aikuisen miehen homoeroottisesti sävyttyneeseen suhteeseen.

”Jos haluatte pistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvat anomaan armoa, tehkää ensin itse harjoituksia peilin edessä”

Usein luomiskertomustakin luetaan Nissisen mukaan niin, että ihmisten moninaisuus olisi Jumalan alkuperäisen luomisjärjestyksen vastaista ja kaikki heteronormatiivisuudesta poikkeavat henkilöt olisivat käveleviä esimerkkejä syntiinlankeemuksesta. Näin tehdään ihmisistä ongelma eikä mietitä, miten kirkon ja yhteiskunnan hyväksymät teologiset ja moraaliset periaatteet saataisiin toimimaan ihmisten parhaaksi, hän sanoo.

Raamattua voidaan käyttää Nissisen mukaan joko normien ja sanktioitten määrittelyn välineenä tai sitten häpeänalaisiksi vedettyjen ihmisten ymmärtämiseen ja auttamiseen.

– Valitettavasti jälkimmäinen tapa on jäänyt liikaa ensimmäisen varjoon. Jumala nähdään ennen kaikkea rankaisijana, ei armahtajana.

Vääristyneellä raamatuntulkinnalla on Nissisen mukaan sidottu lukemattomia ihmisiä pysyvän häpeän tilaan.

– Jeesus sanoi haluavansa armahtavaisuutta, ei uhrimenoja. Jos haluatte pistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvat anomaan armoa, tehkää ensin itse harjoituksia peilin edessä.

Nissisen mukaan ihmiset pelkäävät sitä, mitä eivät tunne, mutta lisäksi pelkoa aiheuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvien muutosten vauhti.

– Sukupuolirakenteet ovat turvarakenteita, joiden murtamisesta seuraa turvattomuuden tunnetta. Yksi asia on kuitenkin selvä: Seksuaalisen monimuotoisuuden ja erilaisuuden positiivisen tunnustamisen seurauksena miljoonien ihmisten elämä paranee ja kovin monen ihmisen elämä ei huonone, Nissinen päätti esityksensä.

Nissisen puheenvuoro ja muutkin seminaarinesitykset ovat katsottavissa Herättäjä-Yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Kuva: Minerva Seppälä

***


Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.


Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

Edellinen artikkeliDiakonaattiuudistusta herätellään horroksesta – uusi esitys tulossa 2020-luvulla
Seuraava artikkeliLiikuntaneuvos Erkki Alaja: ”Isä jakeli käsipallokentän laidalla ohjeita liperit kaulassa”

Ei näytettäviä viestejä