Laaja kysely: Kirkossa ollaan tyytymättömiä erityisesti tuomio-alkuisiin termeihin

Kirkossa ollaan tyytymättömiä erityisesti tuomio-alkuiseen terminologiaan, kuten sanoihin tuomiokapituli, tuomiorovasti, tuomiokirkko ja tuomiokirkkoseurakunta. Tämä selviää Kirkkohallituksen laajasta kyselystä seurakunnille, seurakuntayhtymille ja tuomiokapituleille.

Kysely toteutettiin kesä-syyskuussa ja se koski kirkon tulevaisuuteen liittyviä uudistuksia. Yksi kyselyn osio käsitteli kirkon virka- ja hallintoterminologiaa. Kysely toimii taustamateriaalina, kun kirkolliskokoukselle tehdään myöhemmin selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan annetulta listalta termit, jotka vaatisivat vastaajien mielestä uudistamista. Lisäksi vastaajat saivat kertoa oman ehdotuksensa korvaavaksi nimikkeeksi.

Tuomiokapitulista piispan toimisto, tuomiokirkosta katedraali ja kirkkoherrasta johtava pastori?

Kaikkein tyytymättömimpiä vastaajat olivat sanaan tuomiokapituli. 41 prosenttia vastaajista piti tarpeellisena sen korvaamista jollakin toisella termillä. Useimmin tilalle ehdotettiin sanoja piispan toimisto tai pelkästään kapituli. Myös hiippakuntatoimisto ja hiippakuntavirasto saivat reilusti kannatusta.

Toiseksi eniten muutospainetta kohdistui sanoihin tuomiokirkko ja tuomiorovasti. Tuomiokirkon tilalle ehdotettiin muun muassa termejä piispan kirkko, katedraali ja hiippakuntakirkko. Tuomiorovastille titteliksi ehdotettiin hiippakuntarovastia tai johtavaa rovastia.

Tuomiokirkkoseurakuntaa piti huonona terminä 30 prosenttia vastaajista. Korvaaviksi termeiksi esitettiin esimerkiksi katedraaliseurakuntaa, keskusseurakuntaa ja piispan seurakuntaa.

Kirkkoherra-temin korvaisi jollain muulla sanalla 22 prosenttia vastaajista. Ehdotuksia olivat muun muassa sanat seurakunnan johtaja, johtava pastori, kirkkopaimen ja arkkipastori.

Lääninrovasti ehdotettiin muutettavaksi aluerovastiksi. Osa vastaajista katsoi, ettei tätä nimikettä tarvita lainkaan. Hiippakuntadekaania ehdotettiin muutettavaksi esimerkiksi pääsihteeriksi tai kehittämis- ja koulutuspäälliköksi. Kappeliseurakuntia voisi jatkossa kutsua alueseurakunniksi.

Seurakuntayhtymä-nimen korvaajaksi ehdotettiin monin paikoin jo käytössä olevaa tapaa puhua tietyn alueen seurakunnista (Esimerkiksi Lahden seurakunnat, Kuopion seurakunnat). Kirkkohallituksen jotkut muuttaisivat Kirkon taloksi tai Kirkon keskustoimistoksi.

Lähes puolet vastaajista ei muuttaisi mitään termejä

Moni vastaajista tiedosti muutostarpeita, mutta ei keksinyt uusia termejä vanhojen tilalle. Toisaalta 49 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että kaikki nykyisen virka- ja hallintoterminologian nimikkeet ovat edelleen hyviä ja käyttökelpoisia.

Kyselyyn vastasi seurakunnissa kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnissa hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Kyselyn vastausprosentti oli 64.

Kuva Turun tuomiokirkosta: Olli Seppälä

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliTurvallisuusprofessori Jarno Limnéll yllättyi: Nuorten turvallisuuspuheesta puuttuu kokonaan uskonto
Seuraava artikkeliLapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

Ei näytettäviä viestejä