Kommentti: Vihkimisoikeus ei ole rajaton

Keskustelussa uuden avioliittolain kirkolle paiskaamasta haasteesta on saavuttanut suvantovaiheen. Uusia argumentteja ei juurikaan tule esiin. Onko kaikki siis jo sanottu ja bunkkerit kaivettu riittävän syviksi?

Keskusteluilmapiiriä tulehduttavat julkisuudessa olleet papit, jotka sanovat että vihkivät samaa sukupuolta olevan parin 1.3.2017 jälkeen, sanoi kirkko asiasta mitä lystää. Kysymys mahdollisista seuraamuksista ja sanktioista on tyystin auki.

Vaan aivan kaikkea aiheesta tuskin on vielä sanottu, sillä esimerkiksi lakia vihkimisoikeudesta ei ole liiemmälti studeerattu tahi siteerattu. Tosin se ei suoraan koske luterilaisen ja ortodoksisen kirkon pappeja, sillä heille vihkimisoikeus tulee pappeuden myötä kuin manulle illallinen. Avioliittolaissa todetaan nimittäin, että kirkollisen vihkimisen saa toimittaa evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa pappi. Muiden uskonnollisten yhteisöjen pappien tai vihkijöiden tulee hakea erikseen vihkioikeutta maistraatilta.

Vihkimisoikeutta ei saa myöntää, jos on perusteltua aihetta epäillä, että se, jolle vihkimisoikeutta haetaan, on kykenemätön tai sopimaton toimimaan vihkijänä, todetaan laissa. Sopimattomuus voinee tarkoittaa myös epäilyä, että vihkijä ei aio noudattaa yhteisön säännöstöä tai tapakulttuuria. Lisäksi vihkijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta.

Avioliittolain 14. pykälässä sanotaan: Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Inessiivi eli ssa-pääte tarkoittaa käytännössä kyseisen kirkon tai yhdyskunnan säännösten mukaan vihkimistä, ei kirkkotilaa tai yhdyskunnan kokoontumissalia. Niinpä säännösten noudattamatta jättäminen johtaa yleensä jonkinlaiseen seuraamukseen.

Yksi looginen seuraamus oman yhteisön säännösten rikkomisesta voisi olla – kun tarvitaan huomautusta raskaampi sanktio – vihkimiskielto, tai laajemmin toimituskielto. Luterilaisessa kirkossa tällaista seuraamusta ei lakitasolla tunneta. Ei siis ole mahdollista, että papilta otettaisiin pois oikeus vihkiä, mutta hän saisi edelleen kastaa ja haudata. Toimitukset ovat pappeuden ydintä ja kokonaispaketti.

Sen sijaan maistraatilla on lain mukaan mahdollisuuden peruuttaa vihkimisoikeus kokonaan tai määräajaksi, tai antaa huomautus, jos se havaitsee, että vihkimistä koskevia säännöksiä on rikottu tai havaittu puutteita vihkimisoikeuden käyttämisessä.

Kuva: Cristian Medel

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliOnko kirkossa tabuja? – Kerro niistä meille
Seuraava artikkeliPappi ampui toisen papin vanhainkodissa Yhdysvalloissa

Ei näytettäviä viestejä