Kirkkoherraraati: Jos nuoret eivät saa päättää, kirkko tuijottaa peruutuspeiliin

Tämänkertainen kysymys Kotimaa Pron Kirkkoherraraadille koski Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön ehdotusta, jonka mukaan itsenäisten seurakuntien kirkkovaltuustoihin ja yhtymäseurakuntien seurakuntaneuvostoihin asetettaisiin kiintiöpaikat 15 vuotta täyttäneille nuorille. Paikkojen määrä vaihtelisi 2–4 paikan välillä seurakunnan koon mukaan. Nuorten kausi kestäisi 2 vuotta, ja seurakuntanuoret valitsisivat kiintiöedustajat itse keskuudestaan. Nuorilla olisi kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei varsinaista päätösvaltaa.

Lisäksi tulevaisuuskomitea ehdottaa, että jatkossa jokaisen hiippakunnan maallikkojen kiintiöön kirkolliskokoukseen valittaisiin eniten ääniä saanut alle 30-vuotias ehdokas riippumatta siitä, riittäisikö hänen saamansa äänimäärä muuten.

Raatilaiset suhtautuivat ehdotuksiin pääosin erittäin myönteisesti. Nuorten innon ja idealismin arveltiin tuovat draivia päätöksentekoon. Joku toivoi 15–17-vuotiaille jopa virallista päätösvaltaa. Nuorten mukanaololla kirkko katsoisi eteenpäin eikä tuijottaisi peruutuspeiliin.

Toisaalta huomautettiin, että jäykkä kirkollinen kokouskulttuuri ei ehkä ole omiaan motivoimaan ja sitouttamaan nuorisoa seurakuntaan. Toimivampia voisivat olla nuorten omat neuvostot, jotka välittäisivät näkemyksiään virallisille päätöselimille. Nuorille toivottiin myös enemmän päätösvaltaa seurakunnissa omassa toiminnassaan ja lähellä sitä.

Vanhojen ja pitkäaikaisten päättäjien asenteiden arveltiin olevan nuorten päätöksentekoon osallistumisen kaikkein suurin ongelma ja este. Toisaalta joillakin on ollut hyviä kokemuksia siitä, miten vanhat tukevat ja kannustavat nuoria valtuutettuja.

Kirkolliskokouksen osaltakin nuoria jäseniä pidetään välttämättöminä, mutta toisaalta arveltiin, että kirkon vaalijärjestys ei notkistu positiiviseen ikäsyrjintään. Hyvien nuorten ehdokkaiden uskotaan saavan riittävästi ääniä vanhassakin järjestelmässä.

Lue
Kotimaa Prosta
tarkemmin eri hiippakuntia edustavien kirkkoherrojen ajatuksia.

Kuva saksalais-suomalaiselta rippikoululeiriltä Hvittorpin leirikeskuksesta elokuussa 2016: Jukka Granström

Lue myös:

Kirkon tulevaisuuskomitea: Kirkko ei ole kriisissä, mutta sen on muututtava

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliMaata Näkyvissä -festareilla yli 19 000 kävijää
Seuraava artikkeliKirkkohallituksen kiinteistökauppa Katajanokalla raukesi

Ei näytettäviä viestejä