Kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille uudet eettiset ohjeet

Ulkoministeriö on laatinut kehitysyhteistyötä tekeville kansalaisjärjestöille eettiset ohjeet, joissa huomioidaan aiempaa selkeämmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Ohjeet edellyttävät, että valtion tuella toteutettavan kehitysyhteistyön tulee olla vapaata kaikesta syrjinnästä.

Osa kehitysyhteistyöhönsä valtion tukea saavista kristillisistä järjestöistä on viime aikoina menettänyt valtion nuorisotyön tukirahoja nuorisolain vastaisten seksuaalieettisten kantojensa vuoksi.

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön vs. päällikön Aaretti Siitosen mukaan ministeriön ohjeet liittyvät valtion tukemien järjestöjen toimintaan vain siltä osin kuin ne tekevät valtion tukemina kehitysyhteistyötä.

– Järjestö hakee tukea tietyille kehitysyhteistyöhankkeille ja toiminnoille. Eettiset ohjeet koskevat tuettua toimintaa. Tietysti tukea myönnettäessä huomioidaan myös muut tekijät, tosin uskonnollista ja poliittista vakaumusta ei voi ottaa huomioon tällaisessa tilanteessa. Noudatamme itsekin syrjimättömyyttä, Siitonen sanoo.

Siitosen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mainitseminen kehitysyhteistyön eettisissä ohjeissa ei suoranaisesti johdu nuorisojärjestöjen valtion tuen yhteydessä käydystä viime aikojen keskustelusta.

– Suomi on jo pitkään kunnostautunut lisääntymisterveyden sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien asianajajana. Tämä ei ole meidän toiminnassamme uutta. Vaikka asia ei ole tullut nyt yksittäistapausten kautta esille, olemme halunneet ottaa ennakoivasti selkeän kannan siihen, mihin varoja on tarkoitus käyttää. Kehitysyhteistyön tavoitteena on kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien tukeminen ja äärimmäisen köyhyyden poistaminen, Siitonen sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa tehdään poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä valtion ja kehitysyhteystyötä tekevien järjestöjen kesken.

– Viranomaiset ja järjestöt käyvät jatkuvaa dialogia. Järjestöt on pidetty ajan tasalla myös sen suhteen, minkälaisia ohjeistuksia ollaan tekemässä, vaikkakin prosessi on ollut ministeriövetoinen. Tosi monella järjestöllä on tästä paljon pidemmällekin meneviä omia ohjeistuksia.

Seksuaalieettisillä kannoilla on ollut vaikutusta Sleyn, Slefin ja Kansanlähetyksen (Sekl) nuorisorahoihin. Mainituista järjestöistä Slef ja Sekl tekevät myös ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyötä.

Edellinen artikkeliHurtig-adressin allekirjoittajista lähes puolet nimettömiä
Seuraava artikkeliFacebookin vaalisivu muutettiin tiedotussivuksi Espoossa

Ei näytettäviä viestejä