JSN kelpuutti homoviha-otsikot


l_alistu-lehden verkkosivujen Älä alistu! -kampanjaan liittyvä otsikointi ei rikkonut hyvää journalistista tapaa, toteaa Julkisen sanan neuvosto. JSN vapautti toisessa päätöksestään myös Nuotta-lehden, jonka kampanjaa koskevasta uutisoinnista oli kaneltu. Päätökset julkaistiin tänään.

Otsikoita ”Homovihaaja korottaa taas kirkollisveroasi” ja ”Arkkipiispa Ylessä: Homovihajärjestöjen tuki menee harkintaan” voi JSN:n mukaan pitää sensaatiohakuisina, mutta Nuotta-lehden kampanja oli sen mukaan omiaan herättämään vastaväitteitä ja Talouselämän toimituksella oli oikeus valita uutisjuttujensa näkökulma.

Nuotta-lehti teki selvän eron omien uskonnollisten näkemystensä ja moniarvoisen yhteiskunnan arvojen välillä. Tällainen kärjekäs perusasetelma oli omiaan herättämään voimakkaita vastaväitteitä. Sananvapauden nimissä kärjekkäitäkin näkemyksiä tulee sietää”, JSN toteaa ratkaisussaan.

JSN:n mukaan Talouselämän uutistekstit oli kirjoitettu neutraalisti, eikä kantelija osoittanut niissä olleen virheitä.  

JSN vapautti myös Nuotta-lehden Älä alistu!-kampanjan uutisointia koskevasta kantelusta. Lehti ei JSN:n mukaan ole rikkonut kampanjalla hyvää journalistista tapaa. JSN:n mukaan sen ei olisi tarvinnut ottaa Nuottaa koskevaa kantelua lainkaan käsittelyyn, koska sen kärki kohdistuu kampanjan sisältöön eikä kantelussa mainittuun yksittäiseen juttuun. Journalistin ohjeet eivät sen mukaan sovellu uskonnollisten sisältöjen arviointiin.

”Neuvoston mielestä on kuitenkin suotavaa, että uskomusten perusteita valotetaan julkisesti ja niistä käydään avointa ja kriittistä keskustelua. Jotkut bi- ja homoseksuaalit saattoivat epäilemättä pitää ”Annin tarinaa” ahdistavana, mutta heidän kannaltaan oli varmaankin helpottavaa, että myös teologian alan auktoriteetit arvostelivat laajalti kampanjaa ja sen lähtökohtia. ”Älä alistu!”-kampanja ei kohdistunut yksittäisiin henkilöihin eikä sen sanomaa voi pitää uhkaavana. Kampanja ei tukeutunut vakavasti otettavaan tieteelliseen näyttöön seksuaalisen identiteetin muodostumisesta, vaan perustui uskonnollisiin näkemyksiin”, JSN:n päätöksessä todetaan.

Edellinen artikkeliTutkimus: Palestiinalaiset suhtautuvat ristiriitaisesti itsenäisyyteen
Seuraava artikkeliJerusalemin kirkot kannattavat kahden valtion mallia

Ei näytettäviä viestejä