Hiippakuntavaltuustot jatkavat, Kirkkohallitukseen uusi Kehityspalvelut-yksikkö ja tilannekuvatiimi

Kirkkohallitus valmistelee kirkolliskokoukselle Kirkkohallituksen ohjesäännön muutosta, jolla Kirkkohallitukseen perustetaan uusi Kehityspalvelut-erillisyksikkö. Se on tarkoitus muodostaa järjestelemällä uudelleen Kirkon tutkimuskeskuksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja nykyisen toiminnallisen osaston tehtäviä. Yksikkö aloittaisi toimintansa vuoden 2021 alussa, ja sitä johtaa kehitysjohtaja.

Ulkopuolinen selvittäjä ryhtyy työstämään selvitystä, jossa arvioidaan uuden erillisyksikön taloudelliset vaikutukset sekä otetaan kantaa uuden yksikön tehtäviin, sisäiseen organisoitumiseen ja sijaintipaikkaan. Lisäksi käynnistetään suunnittelu toiminnallisen osaston uudelleen organisoitumisesta. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tulevaisuudessa Kirkkohallituksen palvelukokonaisuudet ryhmitellään neljään sektoriin: seurakuntapalveluihin, vaikuttamiseen, hallintoon ja kehittämiseen. Tavoitteena on tehtävien uudelleen arviointi sekä yhteistyön tiivistäminen eri osastojen ja yksiköiden välillä.

Kirkkohallitus päätti myös selvittää Kirkon viestinnän tehtäviä ja asemaa tulevaisuudessa ja laatia uuden viestintäohjelman. Selvityskohteina ovat Kirkkohallituksen organisaation sisäinen viestintä sekä kokonaiskirkon strateginen viestintä. Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tilannekuvatiimi ennakoi ja vaikuttamistiimi vaikuttaa

Nykyistä vahvempaa ennakointia varten perustetaan Kirkkohallitukseen määräaikainen tilannekuvatiimi, jonka tehtävänä on koota tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä edistää ennakointitiedon hyödyntämistä kirkon johtotasolla, hiippakunnissa ja seurakunnissa. Tiimin asettaa kirkkohallituksen virastokollegio.

Kirkkohallituksen vaikuttamistoimintaa tehostetaan määräaikaisten, syksyn 2019 aikana aloittavien vaikuttamistiimien kautta. 

Myös nykyisten neuvottelukuntien ja työryhmien tehtävät ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan uudelleen kansliapäällikön johdolla.

Yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa käynnistetään tuomiokapitulien yhteistoiminnan ja verkostotyön kehittämistä varten erillinen projekti, jossa selvitetään, mitä tehtäviä eri tuomiokapituleissa voidaan tehdä entistä kiinteämmässä yhteistyössä ja osaamista keskittämällä. Uusi työmalli otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 aikana.

Esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta kaatui

Esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta kaatui kirkkohallituksen täysistunnon äänestyksessä äänin 7–4. Kyseessä oli kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle valmisteltavaksi antama tulevaisuustoimeksianto.

Täysistunto päätti pyytää piispainkokousta selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan uudistamista nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Kuva: Emilia Karhu

Lue myös:

Kirkko haluaa hiippakuntavaltuustot historiaan – työryhmä selvittämään asiaa

***


Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.


Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

Edellinen artikkeliPaavin entinen neuvonantaja George Pell sai hyväksikäytöstä kuuden vuoden vankeustuomion
Seuraava artikkeliKatoliset piispat teettivät selvityksen: Neljääsataa pappia on syytetty hyväksikäytöstä Puolassa

Ei näytettäviä viestejä