Edustaja-aloite: Kirkko ei voi näkyä vain YLEllä

Kirkolliskokousedustajan Stig Kankkosen mukaan kirkossa pitäisi selvittää, onko kirkon toiminta sähköisessä mediassa tarpeeksi laajaa. Kankkonen sanoo Kotimaa24:lle, ettei kirkon pitäisi pysyttäytyä vain YLE-yhteistyössä.

Hän on jättänyt kirkolliskokoukselle asiaa koskevan aloitteen.

Kankkonen toteaa aloitteessaan, että Kirkon tiedotuskeskuksella (KT) on pitkäaikainen yhteistyö Yleisradion kanssa. YLE huolehtii lakisääteisten julkisen palvelun velvoitteensa mukaisesti hartausohjelmien välittämisestä. ”KT on tähän asti pidättäytynyt taloudellisesta toiminnasta kaupallisten radio- ja televisiokanavien kanssa”, Kankkonen kirjoittaa.

Hän siteeraa aloitteessaan kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan mietintöä vuodelta 2010, jonka mukaan KT on pyrkinyt välttämään toimenpiteitä, jotka saattaisivat kyseenalaistaa YLEn, joka on pitkäjänteinen ja luotettava yhteistyökumppani, kanssa tehtävän yhteistyön. Tällaiseksi voitaisiin mietinnön mukaan leimata esimerkiksi kirkon varojen ohjaaminen julkisen palvelun kanssa kilpaileville medioille. Kankkonen haluaisi kirkkohallituksen selvittävän, pitääkö tällainen näkemys paikkansa. Hän kertoo Kotimaa24:lle kyselevänsä, mistä tällainen ajattelu ylipäänsä juontaa.

Kankkonen toivoo YLE-yhteistön jatkuvan ja pitää sitä hyvänä, mutta hänen mielestään yhteistyötä pitäisi laajentaa muihin radio- ja tv-kanaviin.

– En usko, että paras tapa hoitaa kirkon tiedottamista ja läsnäoloa yhteiskunnassa on pysyttäytyä vain Yle-yhteistyössä, Kankkonen sanoo Kotimaa24:lle.

Hän puhuu yhden toiminnan mallista jäänteenä vanhasta.

– Mediamaailma on muuttunut aivan valtavasti, Kankkonen sanoo.

Kankkonen on teologi ja eläkkeellä oleva päätoimittaja ja pitkän linjan journalisti. Kirkolliskokous on koolla 2.-6.5.


Kankkosen aloite

Kirkolliskokousedustaja Stig Kankkonen esittää aloitteessaan, että kirkolliskokous antaisi kirkkohallitukselle tehtäväksi:

A) Selvittää, vastaako kirkon nykyinen mediastrategia ja toiminta muuttuneessa sähköisessä mediakentässä parhaalla mahdollisella tavalla tämän päivän haasteisiin, ja
B) voivatko uudet avaukset ja yhteistyömallit vaarantaa Yleisradion kanssa tehtävää yhteistyötä.

Edellinen artikkeliJapani tuhoalueelle ”Lohdutuksen risti”
Seuraava artikkeliHalla-ahosta ”kirkollisvaliokunnan” puheenjohtaja

Ei näytettäviä viestejä