Crux: Näin papit käyttävät Facebookia

facebook205Kirsi Hiilamo.
Crux
-lehdessä julkaistu kysely tavoitti 547 Facebookissa olevaa pappia.

Vastanneista 70 prosenttia käytti Facebookia päivittäin. Vastaajista 82 prosenttia kertoi olevansa Facebookissa yksityishenkilönä, 43 prosenttia papin roolissa. Vastausvaihtoehdot eivät olleet toisensa poissulkevia.

Suosituin palvelun käyttötapa papin roolissa oli tapahtumista tiedottaminen (68%) ja kirkon tai seurakunnan näkökulman esillä pitäminen sosiaalisen median keskusteluissa (53%). Myös tapahtumien luominen ja osallistujien kutsuminen (41%) ja seurakuntalaisten kohtaaminen ja tapaamisen sopiminen (36%) olivat papeille luontevia Facebookissa.

Kielteisiä tai erittäin kielteisiä kokemuksia Facebookin eri käyttötavoista oli vain kahdeksalla prosentilla vastaajista. Erittäin myönteisiä tai myönteisiä kokemuksia 75-90 prosentilla. Hiilamon mukaan tulos pätee kaikkiin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

”Tuloksia voi pitää jopa hämmästyttävän myönteisinä. Facebook näyttää tarjoavan uuden, helppokäyttöisen ja halpahintaisen tavan kommunikoida keskeisistä papin työhön liittyvistä kysymyksistä”, Hiilamo raportoi Crux-lehdessä.

Luottamuksellisuus ja papin rooli Facebookissa askarruttivat erityisesti vanhempia vastaajia. Hiilamon mukaan eniten pidempiä pohdintoja kirjoitettiin papin yksityisen ja julkisen roolin ristiriidasta.

”Vastauksissa muistutettiin, ettei pappi voi koskaan olla täysin yksityishenkilö, vaan edustaa aina myös seurakuntaansa ja kirkkoa”, Hiilamo kirjoittaa.

Kyselyyn vastanneista 547 papista oli naisia 51,2 prosenttia. Noin 17 prosenttia vastaajista oli alle 35-vuotiaita, 41 prosenttia 25–50-vuotiaita ja 42 prosenttia yli 50-vuotiaita. Miehet olivat keskimäärin naisia vanhempia.

Kirsi Hiilamo toteutti kyselyn Pappisliiton apurahalla helmi-maaliskuussa 2013.

Edellinen artikkeliOpi säästämään energiaa!
Seuraava artikkeli”Poikien saatava itse päättää ympärileikkauksesta”

Ei näytettäviä viestejä