Tulevaisuuden Suomessa seurakunnan merkitys kasvaa

 

Onko otsikkoon kirjoitettu lause tarua vai totta?

Väitän tämän blogini kautta, että se on totisinta totta. - Väitteeni lähtökohdaksi otan alla olevan Raamatun ohjeen:

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,” (2Tim.3:14)

Eräs ystäväni sanoi muutama vuosi sitten, että internetin + yhä helpomman tiedon hankinnan myötä pappien tarve tulee poistumaan, tai ainakin vähenemään ratkaisevasti. Hän väitti, että nyt jokainen voi tutkia Raamatun sanaa ilman sananselittäjiä, ja päästä käsiksi kaikkeen mahdolliseen tietoon. Näin ammattiteologit ja pastorit käyvät tarpeettomiksi.

Onko näin tapahtunut? Tekeekö lähes kaikkien ulottuvilla oleva & lisääntynyt tiedon määrä meidät Raamattu-teologisen ohjauksen tarpeesta vapaaksi?

Voit päätellä itse...

Kun laitat internetin hakukoneisiin Raamattuun ja teologiaan liittyviä hakusanoja, saatko helposti luotettavia vastauksia? - Vai räjähtääkö silmillesi valtava määrä erilaista informaatiota, jonka alkuperästä ja luotettavuudesta sinulla ei ole kovin selkeää käsitystä?

Jokainen internetistä tietoa etsinyt ihminen tietää, että nopeasti saatavan tiedon lisääntyminen on lisännyt samassa suhteessa arviointikykymme tarvetta. Osa jopa epäilee voiko mihinkään enää luottaa?

Internet on täynnä valheellisia väittämiä ja propagandaa, jonka kautta monet eri tahot yrittävät vaikuttaa sinun käsitykseesi todellisuudesta. Hyvin kyseenalaiset tahot voivat nykyään esiiintyä asiantuntijoina, koska he voivat kopioida osan materiaalista todellisilta asiantuntijoilta, mutta ujuttaa sen sekaan omaa propagandaansa. - On vaikeaa päästä selville nettimateriaalin tuottajien objektiivisuudesta, mikäli ei samalla tiedä, kuka tai mikä taho on kunkin sivuston takana. Turvalliseen tiedonhankintaan pätee tämän blogin lähtökohdana toimiva Raamatun sana:

”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,”

Tämä pätee kaikkeen tietoon, ja myös kristinuskoon. Tämän realiteetin takia väitän, että tulevaisuuden Suomessa luotettavien seurakuntien merkitys tulee kristittyjen keskuudessa kasvamaan. - En tiedä tuleeko luotettavien seurakuntien määrä tai koko kasvamaan, mutta hämmentävän uskonnollisen valhetiedon ja propagandan tulviessa kansamme keskuuteen, tullaan tarvitsemaan yhä enemmän seurakuntia, joiden opetuksesta tiedämme mistä tunnustuksesta ja juuresta kyseinen opetus kumpuaa.

Luottavien seurakuntien tunnusmerkkeihin kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

a) Riittävä koulutus

Seurakunnan opettajilla on oltava riittävä koulutus. Apostoli Paavali sanoo, että sen lisäksi, että seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, ja vieraanvarainen, hänen tulee olla myös taitava opettamaan. Tämä ei ole mahdollista ilman riittävää koulutusta ja kouluttautumista Pyhiin Raamatun kirjoituksiin. Muistamme, että jopa Vapahtajamme Jeesus Kristus vastasi aina viittaamalla kirjoituksiin. - Laaja Raamatun kirjoitusten tuntemus on luotettavuuden edellytys, kun seurakunta kutsuu ja asettaa keskuuteensa opettajia ja sananpalvelijoita.

b) Avoimesti ääneen sanottu tulkintaperinne

Luotettava seurakunnan opettaja tietää, ettei ole olemassa niin sanottua tyhjän taulun teologiaa. Me edustamme kaikki jotakin Raamatun tulkintaperinnettä. Raamatun tulkintaperinne on se avain, jolla kaikki julistuksemme ja opetuksemme avautuu ymmärrettäväksi. Apostoli Paavali ohjasi Timoteusta nöyryyteen, jossa tunnistetaan oma tausta. Hänen kohdallaan vuosituhantinen juutalais-kristillinen tulkintaperinne oli se tekijä, mikä takasi luotettavuuden ja juurtumisen terveeseen julistukseen. Tämä on myös luotettavan kristillisen seurakunnan tunnusmerkki.

c) Vastuu, avoimuus ja hyvä todistus ihmisten edessä

Luotettavan seurakunnan tunnistaa siitä, että sen hyvät teot, avoimuus ja rehellisuus on ilmeistä. Raamatun mukaan niin hyvät kuin pahatkin teot tulevat lopulta julki. Luotettava seurakunta ja luotettavat kristityt toimivat niin, että heidän luotettavuutensa ja heidän hyvät tekonsa ovat ilmeisiä, eivätkä voi pysyä salassa, vaan loistavat kutsuvaa valoaan (Matt.5:14; 1Tim.5:25; 1Tim.3:7; Fil.2:14-16). - Hyvän seurakunnan avoimuus ja luotettavuus muodostaa vahvan kontrastin kaikelle sille uskonnollisuudelle, jota esiintyy uskonnollisten salaseurojen, netissä ja irrallisten uskovien kodeissa saarnaavien/omaansa etsivien rahankerääjien, tekaistujen nimimerkkien ja itse itsensä opettajiksi korottaneiden eksyttäjien keskuudessa. - Lisäksi tärkeä huomio! Luotettava seurakunta ei tarkoita paikkaa, jossa esiinnyttäisiin niin kuin siellä olisi saavutettu synnittömyyden tila. Synti riippuu meissä kaikissa kiinni (Room.7:21). Luotettavan seurakunnan tuntomerkkeihin kuuluu kuitenkin epäkohtiin, vääryyksiin ja syntiin reagoiminen Raamatun mukaisella tavalla: ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” (Sananlaskut 28:13)

d) Evankeliumin ääni

Varmin ja paras luotettavan seurakunnan tunnusmerkki on evankeliumin ääni. Evankeliumin ääntä voisi verrata ilmaan, jota hengitämme. Kristillinen seurakunta on yhtä riippuvainen armon evankeliumista kuin ihminen on riippuvainen hengittämästään ilmasta. - Voisimme myös ajatella kirkkoa rakennustyömaana. Työmaalla moni asia voi olla vielä rempallaan, aikataulut voivat ehkä mättää, ja työvirheistäkin voi pitkän selvittelyn/purkamisen jälkeen lopulta selvitä. Silti suunta voi olla oikea ja lopussa kiitos seisoo. - Tällä vertauskuvalla haluan sanoa, että myös kristillinen seurakunta kestää ja kärsii  paljon keskeneräisyyttä ja taitamattomuutta.  - Pientäkään remonttia ei voi kuitenkaan tehdä pidättämällä samalla hengitystään. - Tällainen on Kristuksen armon evankeliumin ja kristillisen seurakunnan suhde. Evankeliumi ei ole oikeastaan pelkkä luotettavan seurakunnan tunnusmerkki, vaan kaikkien kristillisten seurakuntien elinehto. - Ilman sanomaa syntien anteeksiantamuksesta (Jeesuksen Kristuksen kautta) happi loppuu, ja jokaisen on välittömästi kiirehdittävä ulos, jotta emme kuole tukehtumiseen.

Tulevaisuuden Suomessa tarvitaan yhä enemmän luotettavia seurakuntia ja niissä vastuullisesti työnsä hoitavia opettajia ja paimenia. - Paimenen tärkein tehtävä on ruokkia lampaat. Tämä ruokkiminen tapahtuu Kristuksen evankeliumin sanalla. - Mitä pimeämmäksi meidän maailmamme käy, sitä tärkeämpi on niiden merkitys, jotka näyttävät valoa!

Aloitin tämän blogin pohtimalla internetin ihmeellistä maailmaa. Internet, kaikki sen sivustot ja nettikeskustelut ovat usein kuin viidakko, jonne eksyy todella helposti. Tuossa maailmassa niin kuin realitodellisuudessammekin vallitsevat usein viidakon armottomat lait. - Kristuksen armon evankeliumi on sanoma, jossa on pelastus eri tavoin eksyneille, nälkäisille ja haavoitetuille, syntinsä Jeesukselle Kristukselle tunnustaville ja häntä avukseen huutaville.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)

Haluan tehdä omalta osaltani parhaani, että tämä Hyvän Paimenen ääni olisi kuultavissa meidän(kin) työssämme Sleyssä. Tervetuloa toimintaamme mukaan armon vuonna 2019!

 

https://www.sley.fi/toiminta/jumalanpalvelukset/

 

1 kommentti

 • Manu Ryösö sanoo:

  Hyvä ystävä,

  Pyrin käyttämään tänä vuonna aikani mahdollisimman tarkoin keskeisiin asioihin. Siksi tässä blogissa ei ole kommentoinnin mahdollisuutta. Minulla ei ole valitettavasti aikaa hoitaa sen vaatimaa moderointia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Manu Ryösö

  Olen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen pastori. Työskentelen myös Inkerin kirkossa. Lue lisää: https://www.taivaallinenlahja.fi/manu-ryoso