Pyhän Hengen odotus 2019

 

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.” ”Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. (Joh.15:26-16:4)

Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.

Tule, köyhäin apu, tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.

 Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus.

 Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.

 Pese se, mikä saastainen on, kastele se, mikä kuiva on, paranna se, mikä haavoitettu on, pehmitä se, mikä kova on, lämmitä se, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä.

 Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Aamen.

 

Jumalan armoa ja rauhaa Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet,

Tänään yhteisen kokoontumisemme teema on Pyhän Hengen odotus. Kristilliset seurakunnat ovat kautta aikojen odottaneet Jumalan Hengen voimaa, Hengellä täyttymistä ja Herran Hengen vuodattamista. Näin oli erityisesti ennen ensimmäistä Helluntaita, jolloin Jeesus varta vasten kehotti tällaiseen odotukseen. – Ja vaikka ensimmäinen Helluntai oli ainutkertainen tapahtuma, apostolien rukous oli aivan heti Helluntain ihmeen jälkeenkin, ”että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista… (Apt.3:20)” – Odottava rukous on siten oikea sydämen asenne Jumalan puoleen.

Ja tänään me saamme kiittää ja ylistää Jumalaamme, sillä hän on todellakin rikas antaja kuten Roomalaiskirjeen 10. luku ja jae 12 todistaa: ”Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.”

Jumala on todellakin antanut Henkensä tuulla yli koko maailman kutsuen kaikkia kansoja parannukseen ja pelastukseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kristinuskon sanoma on tänään levinnyt laajemmalle kuin koskaan aiemmin!

Tämän päivän teemana on Pyhän Hengen odotus. Tänään me saamme kiittää ja ylistää Jumalaamme, sillä hän on läpi vuosisatojen vastannut seurakuntansa odotukseen ja lähettänyt myös meidän kansamme ylle monta virvoituksen aikaa, jolloin olemme saaneet suurin joukoin kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen etsimään hänen armoaan ja anteeksiantamustaan. Pyhä Henki kutsuu meitä käymään tämän ”…armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan (Hepr.4:16)”. Monet Suomen kansan virvoituksen ja herätyksen ajat ovat edeltäneet ja/tai ajoittuneet kansamme vaikeisiin vaiheisiin. Joskus tästä on tehty se olettamus, että vaikeat ajat tuottavat mukanaan herätyksiä. – Tämä ei ole kuitenkaan mikään mekaaninen automaatio. Johanneksen Ilmestyskirja kuvaa myös tilanteen, jossa ”…ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian (Ilm.16:9)”. – Tästä me ymmärrämme, etteivät herätyksen ajat ole minkään ulkoisen maallisen asian tulos. Hengellinen herätys ei ole sen enempää menestyksen kuin koettelemustenkaan seurausta. Aito ja todellinen hengellinen herätys on Jumalan Hengen työtä, Pyhän Hengen eläväksi tekevää ja virvoittavaa toimintaa. Jumala voi toki käyttää erilaisia ulkoisia olosuhteita muokatakseen sydäntemme maaperää virvoituksen ajalle sopivaksi, mutta itse uusi uskonelämä ja virvoitus on yksin Pyhän Hengen ihmeellistä työtä. Siksi seurakunta odottaa ja rukoilee:

Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.

Ja tämä on ihmeellinen rukous, sillä Jumala vastaa tällaiseen rukoukseen varmasti ja ylitsevuotavasti. Itse asiassa elämme nyt ensimmäisen Helluntain jälkeen jatkuvasti tilanteessa, jossa Jumalan Henki liikkuu väsymättä seurakuntansa keskellä ja etsii väsymättä kaikkia eksyneitä. Pyhä Henki on Herran oma Henki. Kun Jeesus lupaa ennen Taivaaseen astumistaan (Matt.28:20), että Hän on uskoviensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, tämä lupaus toteutuu nyt Pyhän Hengen jatkuvan läsnäolon kautta. Juuri tästä on kyse, kun Jeesus lupaa päivän saarnatekstissämme lähettää oppilaidensa luokse Puolustajan eli Pyhän Hengen. Alkutekstissä sana puolustaja on muodossa parakletos. Se tarkoittaa sanatarkasti rinnalle kutsuttu. Kuka on Pyhän Hengen vierellemme ja rinnallemme kutsunut ja lähettänyt? Nikean uskontunnustuksessa me vastaamme tähän kysymykseen: ”Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan.” – Se, että kumarramme ja kunnioitamme Jumalan Pyhää Henkeä yhtälailla Isän ja Pojan tavoin, julistaa, että Pyhän Hengen kautta itse Jumala on läsnäolevana keskellämme. Pyhän Hengen läsnäolon kautta Jeesus Kristus on lupauksensa mukaan läsnäolevana kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.

Tämän päivän teemana on Pyhän Hengen odotus. Teen vielä yhden kysymyksen. Tähän kysymykseen tiivistyy saarnani tärkein viesti. Päivän saarnatekstin odotus täyttyi ensimmäisenä Helluntaina. Tuolloin Pyhä Henki vuodatettiin aina läsnä olevaksi seurakuntansa keskelle, eikä Pyhä Henki ole sen jälkeen poistunut minnekään. – Mitä seurakunta siis odottaa juuri nyt?

Jos kuuntelit tarkkaan, tämän kysymyksen vastaus oli jo siinä raamatunkohdassa, joka oli sanottu aivan välittömästi ensimmäisen Helluntain jälkeen. – Seurakunnan odotus ja rukous on, ”että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista… (Apt.3:20)”

Seurakunta odottaa herätyksen ja virvoituksen aikoja, jotka tulevat HERRAN KASVOISTA. Aitojen Herätyksen ja virvoituksen aikojen koitto lähtee aina siitä, että ristiinnaulittu Herramme kirkastaa meille kasvonsa, näyttää haavoitetut kätensä ja keihäällä lävistetyn kylkensä. Pyhä Henki ei laskeudu Taivaasta alas kirkastaakseeen itseään. Raamatun mukaan Pyhän Hengen työ on kirkastaa Jeesuksen Kristuksen merkitys meidän syntiemme sovittajana (Joh.16:7-15). Siksi seurakunnan rukous on: Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.

Jeesus sanoo, että Pyhä Henki ottaa minun omastani ja julistaa teille (Joh.16:14).

Kun me rukoilemme, että tule Pyhä Henki sinä köyhäin apu, katsomme siihen lahjaan, jonka Jeesus Kristus on meille köyhille syntisille hankkinut. Apostoli Paavalin kautta Pyhä Henki ylistää Jeesusta:

”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. (2Kor.8:9)”

Kun me rukoilemme, että tule Pyhä Henki sinä lahjain antaja, myös tällöin Pyhä Henki kääntää katseemme suunnan Kristuksessa annettuun suurimpaan lahjaan:

”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? (Room.8:32)”

Kun me rukoilemme, että tule Pyhä Henki sinä sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.

 Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus.

 Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.

 Pese se, mikä saastainen on, kastele se, mikä kuiva on, paranna se, mikä haavoitettu on, pehmitä se, mikä kova on, lämmitä se, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä.

Kaikessa tässä Pyhä Henki kääntää katseemme Kristuksen kasvoilta loistavaa valoa kohti. Golgatalla meillä on ainoa kestävä lohdutus. Päivän saarnatekstissä puhuttiin myös vainotusta seurakunnasta.

Taisteleva ja Kristuksen kärsimyksistä osallinen seurakunta voi kestää ja tulla lohdutetuksi vain jos Pyhä Henki auttaa sitä elämään ”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle (Hepr.12:2).”

Kristuksessa on myös ainoa puhtaus ja lepo teoistamme (Hepr.4). Raamatun sanan kautta Pyhä Henki julistaa, että Jeesus Kristus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on” (Luuk.19:10). Seurakunta odottaa herätyksen ja virvoituksen aikoja, jotka tulevat HERRAN KASVOISTA. Aidon herätyksen ja virvoituksen aikojen koitto lähtee aina siitä, että ristiinnaulittu Herramme kirkastaa meille kasvonsa, näyttää haavoitetut kätensä ja keihäällä lävistetyn kylkensä. Pyhä Henki ei laskeudu Taivaasta alas kirkastaakseen itseään. Raamatun mukaan Pyhän Hengen työ on kirkastaa Jeesuksen Kristuksen merkitys meidän syntiemme sovittajana (Joh.16:7-15).

Näin me saamme rukoilla Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä: Anna uskollisillesi, jotka Jeesuksen Kristuksen ristin työhön turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Aamen.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
Manu Ryösö
Manu Ryösö
Olen pastori, joka haluaa sitoutua Pyhään Raamattuun ja sen perustalle rakentuvaan luterilaiseen tunnustukseen.