Asiantuntijaraportti: Kirkolta toivotaan rohkeampaa teologista työskentelyä ja mediaosaamista

Kirkon tulee suunnata yhä enemmän voimavaroja rohkeaan teologiseen työskentelyyn, yhteistyöhön eri yhteisöjen kanssa sekä ammattitaitoiseen viestintään ja mediaosaamiseen, todetaan piispainkokoukselle esitellyssä raportissa.

Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä -raportti on tehty asiantuntijatyönä Kirkkohallituksessa. Siinä tarkastellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystehtävää tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. Piispainkokous käsitteli raporttia istunnossaan 5.–7. helmikuuta.

Raportissa todetaan, että yhteiskunnallisen muutoksen myötä kirkon kokoava toiminta runsaine tapahtumineen ei enää tavoita laajalti suomalaisia. Siksi kirkon ei kannata perustaa toimintaansa vain seurakunnan tiloissa järjestettäviin tapahtumiin, vaan on panostettava uudella tavalla näkyvyyteen mediassa ja yhteisölähtöiseen työhön esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Kirkon on suuntauduttava sinne, missä ihmiset jo käyvät maailmankatsomuksellista keskustelua, eli erilaisille – myös digitaalisille – foorumeille.

Raportti muistuttaa, että missiologisen osaamisen eli kirkon tehtävän toteuttamisen tarpeet ja sisällöt ovat moniuskontoisessa yhteiskunnassa hyvin toisenlaiset kuin ne, mihin kirkossa on totuttu. Kirkon tulee työtä uudelleen suunnatessaan turvata riittävä kontekstuaalisen eli toimintaympäristön kanssa vuorovaikutuksessa muodostuvan teologian osaaminen, jotta kirkon sanoma tavoittaa ihmisiä ja elää kussakin paikassa ja ajassa.

Raportin mukaan kirkon on myös aktiivisesti etsittävä uusia näkökulmia teologiaan ja toimintaan globaalin vuorovaikutuksen kautta sekä vahvistettava uskontodialogin ja ekumenian osaamista.

Missiologia tutkii laaja-alaisesti sitä, miten kirkko suhteutuu ympäristöönsä ja edistää siinä Jumalan valtakunnan arvoja. Raportin taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloite vuodelta 2016 ”Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus”. Raportin tekemiseen osallistui työryhmä, ja sen kokosi piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkon toimintaan osallistuvien määrä romahti 20 vuodessa – ”Ei kaupunkien vaan koko kirkon ongelma”

Edellinen artikkeliItä-Suomen yliopistosta valmistui teologeja – katso nimet
Seuraava artikkeliItä-Suomen yliopistossa suoritetut teologian tutkinnot joulukuussa 2017

Ei näytettäviä viestejä