Vihkijöille vakava moite ja kirjallinen varoitus – miten tuomiokapitulit oikein voivat rangaista?

Samaa sukupuolta olevia pareja vihkineiden pappien toimintaa on alkusyksyn aikana käsitelty kahdessa hiippakunnassa, Helsingissä ja Oulussa.

Syyskuun puolivälissä pastori Kai Sadinmaa sai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen. Tänään tiistaina 3.10. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Árpád Kovácsille kirjallisen varoituksen. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee kahden papin toimittamia vihkimisiä kahden viikon kuluttua 18.10.

Kai Sadinmaa kertoi niin ikään tänään tiistaina, että hän jätti Helsingin tuomiokapitulille häntä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen syy on Sadinmaan mukaan se, että vakava moite ei ole virallinen rangaistus.

Kirkkolaki ei tunne termiä vakava moite. Pappisvirkaa käsittelevässä kirkkolain viidennessä luvussa todetaan, että tuomiokapituli voi antaa papille kirjallisen varoituksen. Pappi voidaan myös pidättää pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi, tai hän voi menettää pappisvirkansa kokonaan.

Rangaistukset tulevat kirkkolain mukaan kyseeseen, jos pappi ei ole pysynyt kirkon tunnustuksessa, jos hän toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä tai jos hän käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla.

Kovácsia rangaistessaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vetosi siihen, että tämä on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Kirkkolaki toteaa myös, että jos pappi on tuomittu rikoksesta sellaiseen rangaistukseen, joka osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa.

Tuomiokapitulin pappisvirkaan liittyvät rangaistukset alkavat siis kirjallisesta varoituksesta. Suullista varoitusta sen rangaistusvalikoimaan ei kuulu. Jos kirkossa puhutaan pelkästään varoituksesta, tarkoitetaan esimiehen antamaa varoitusta viranhaltijalle, joka on rikkonut tai laiminlyönyt virkasuhteeseen kuuluvia velvoitteita. Tästä varoituksesta säädetään kirkon henkilöstöä käsittelevässä kirkkolain kuudennessa luvussa.

Kuva: Antti Berg

Lue myös:

Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen

Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa