Venäjän ja Kreikan ortodoksit vastustavat sähköistä henkilökorttia

Venäjän ortodoksinen kirkko on huolissaan maahan kaavaillusta uudesta sähköisestä henkilökortista. Byrokratian vähentämiseen suunniteltu kortti kokoaisi kaikki henkilötiedot yhdelle sirulle. Venäjän kirkon mukaan tietoja voitaisiin käyttää uskovaisten syrjintään.

Myös Kreikan ortodoksinen kirkko on asettunut vastustamaan sähköisten henkilökorttien käyttöönottoa. Kreikka pyrkii uusilla korteilla yhtenäistämään järjestelmäänsä muiden EU-maiden kanssa.

Kirkkojen konservatiivit ja nationalistit ovat osoittaneet mieltään Ateenassa ja Moskovassa. Kaavailtujen henkilökorttien väitetään vaarantavan venäläisten ja kreikkalaisten kansallisen identiteetin. Monet mielenosoittajista näkevät kortissa myös yhteyden Johanneksen ilmestyksessä mainittuun pedonmerkkiin.

Moskovassa kirkon mielenosoittajat ovat saaneet tuekseen myös Venäjän kommunistisen puolueen edustajia.

Venäjän patriarkka Kirill totesi piispainkokouksessa helmikuussa, että kirkko ymmärtää ihmisiä, jotka eivät halua antaa itsestään yksityisiä tietoja, joita voitaisiin pitkällä tähtäimellä käyttää ihmisten syrjimiseen heidän vakaumuksensa vuoksi.

Filippoin, Neapoliin ja Thasoksen metropoliitta Prokopios puolestaan totesi neuvoteltuaan asiasta Kreikan hallituksen edustajien kanssa kirkon saaneen muun muassa takuut siitä, ettei korteissa tule esiintymään lukua 666 missään muodossa.

Asiasta uutisoi ENI.