Vanhoillislestadiolaisten johto kommentoi ehkäisykieltoa

Hnninen_Tuomas205Tuomas Hänninen kommentoi Kotimaa24:lle kysymyksiä ehkäisykiellosta. Kotimaa24 julkaisee luvalla myös tämän viikon Päivämies-lehdessä olevan kannanoton.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Olavi Voittonen ja SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen.

Kotimaa24 kysyi Hänniseltä, milloin vanhoillislestadiolainen voi ehkäistä.

- Ehkäisy tai ehkäisemättömyys ei ole luvanvarainen asia vaan jokaiselle henkilökohtainen uskon kysymys. Elämä on täynnä valintoja ja ihminen joka haluaa säilyttää uskon ja hyvän omantunnon tekee valinnan niistä lähtökohdista. Ääritapauksissa ja terveydellisistä syistä on hyvä kuunnella hoitavaa lääkäriä, Hänninen vastaa.

Jos henkilö on terve ja hän ehkäisee, onko kyseessä synti ja "voiko asia erottaa Jumalan valtakunnasta"?

- Mikä tahansa Jumalan tahdon vastainen elämäntapa erottaa ihmisen Jumalasta. On kuitenkin tärkeää muistaa että katuva saa aina anteeksi ja armossa on voima taistella syntiä vastaan.

Tämän enempää Hänninen ei halua vastauksiaan tarkentaa.

Lue myös: A-studiossa väiteltiin ehkäisykiellosta

SRK:n Päivämies-lehdessä julkaisema kannanotto:

SRK tukee laadukasta journalismia

Totuudenmukainen tiedonvälitys ja sananvapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan perusasioita. Ammattitaitoinen journalisti kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja antaa informaatiossaan mahdollisuuden erottaa tosiasiat mielipiteistä.

Journalisteja ohjaavista säännöistä eräs merkittävimmistä on antaa kielteiseen julkisuuteen tai kritiikin kohteeksi joutuneelle mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta.

On ymmärrettävää, että median toiminnalla on rajallisuutensa ja kaikessa uutisoinnissa ei päästä tasapuolisuuteen. Haluamme Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksenä tukea laadukasta journalismia. Olemme valmiita osallistumaan myös julkiseen keskusteluun ja kertomaan meille merkitsevissä asioissa oman näkemyksemme.

Keskiviikkoiltana 19.9.2012 A-studion ohjelmassa käsiteltiin vanhoillislestadiolaisten opetusta ehkäisemättömyydestä. Ohjelmaa valmistellut toimittaja pyysi sähköpostitse myös SRK:n kannanoton osaksi ohjelmassa käytävää keskustelua. Näkemyksemme jäi kuitenkin julkaisematta. Tasapuolisuuden vuoksi siihen olisi mielestämme ollut perusteltu tarve.

Haluamme näin jälkikäteen julkaista 19.9.2012 aamupäivällä YLE:lle lähetetyn näkemyksemme osaksi mahdollista keskustelua aiheesta.

Toisen painostaminen ehkäisemättömyyteen tai ehkäisyyn on ihmisoikeuksien vastaista

Ihmisoikeuksien näkökulmasta ehkäisemättömyys liittyy sekä oikeuteen elää että oikeuteen uskoa ja tunnustaa uskonsa. Kaikenlainen painostus on väärää puuttumista toisen yksityisyyteen.

Ehkäisemättömyys on uskon kysymys ja uskon perusta on Raamatussa. Äidin ja lapsen elämä ovat lahjaa, ja niitä tulee kaikin keinoin suojella Jumalan pyhänä luomistyönä. Vakavan sairauden hoito voi joskus olla esteenä raskaaksi tulemiselle. Asiassa on hyvä kuunnella hoitavaa lääkäriä.

Olavi Voittonen     Tuomas Hänninen

puheenjohtaja          pääsihteeri