Vanhanen: Koraanin ja Raamatun elämänohjeet tukevat toinen toisiaan

Matti Vanhanen katsoo, että kristinuskolla, islamilla ja juutalaisuudella on pitkälti yhteinen näkemys siitä, miten ihmisen tulee elää. Hän puhui tänään Suomen Islamilaisen yhdyskunnan konferenssissa.

Puheensa aluksi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Vanhanen muistutti, ettei islam ole Suomessa mikään uusi asia. Jo 1800-luvulla Helsingissä työskenteli imaami palvellen venäläisiä muslimisotureita. Hietaniemen islamilainen hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1871.

– Tataarit ovat hyvä esimerkki siitä, miten Suomessa monen sukupolven ajan elänyt vähemmistö pystyy säilyttämään oman kulttuuriperintönsä ja samaan aikaan integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, hän totesi.

Kristinusko, islamilaisuus ja juutalaisuus kuuluvat Vanhasen sanoin samaan sukuun.

– Kaikissa näissä uskonnoissa Jumala puhui Abrahamille. Meillä on yhteinen Jumala ja hyvin pitkälle myös yhteinen näkemys siitä, miten ihmisen tulee elää.

Vanhasen mukaan islamilaisia hyveitä ovat ystävällisyys, siveys, rehellisyys, uskollisuus, nöyryys, rauhaa rakastavuus, oikeudenmukaisuus, kunnioittavuus, rohkeus sekä armeliaisuus. Kristillisiä hyveitä ovat usko, toivo ja rakkaus sekä oikeamielisyys, viisaus, rohkeus ja kohtuullisuus. 

– Nämä Koraanin ja Raamatun antamat elämänohjeet tukevat toinen toisiaan eivätkä ole ristiriidassa keskenään.

Suomi on maallinen yhteiskunta

Matti Vanhanen totesi, että ISIS-terroristien teot ovat osoituksia ihmisen pahuudesta, ei jonkun uskonnon julmuudesta.

– Uskonnon nimissä tehdyt terroriteot ovat mielestäni suuri loukkaus islaminuskoisia ihmisiä kohtaan.

– Olkoot uskontojen erot millaisia hyvänsä, Suomessa pitää muistaa, että Suomi on maallinen yhteiskunta, jossa lait ovat yhteiskunnan asettamia normeja eivätkä ne perustu mihinkään uskontoon. Suomessa kristinuskolla on vahva jalansija ja sen historia näkyy jopa valtiolipussamme. Siitä huolimatta uskontoa ja valtiota ei sekoiteta toisiinsa.

Vanhanen sanoi, että Suomessa kulttuuri ja tavat ovat erilaisia kuin esimerkiksi Somaliassa, Irakissa tai Afganistanissa. Erityisesti naisen asema ja perheiden rooli aiheuttavat hämmennystä maahanmuuttajien keskuudessa.

– Suomessa naisen ei tarvitse tehdä niin kuin mies sanoo.  Nainen saa liikkua vapaasti ja pukeutua kuten haluaa. Nainen saa myös valita vapaasti kenen kanssa seurustelee ja menee naimisiin. Sama koskee nuoria tyttöjä ja poikia.

– Tämä vapaus koskee kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä.  Islaminuskoinen nainen voi pukeutua kulttuurinsa edellyttämällä tavalla, totella miestään tai mennä naimisiin samaan uskontoon kuuluvan kanssa, sitä ei kukaan estä. Mutta jos hän ei halua toimia näin, suomalainen lainsäädäntö ja yhteiskunta suojelevat hänen oikeuksiaan. Uskonnollisilla tai kulttuurisilla syillä ei kenenkään perusoikeuksia ole lupa loukata.

Suomi ei riittävän valmistautunut islaminuskoisten tarpeisiin

Matti Vanhanen muistutti, että islamilaisella yhteisöllä on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa.

– Olen vakuuttunut siitä, että valtaenemmistö islamilaisen yhteisön jäsenistä on rauhaa rakastavia ja lojaaleja asuinmaataan – uutta isänmaataan – kohtaan.

– Monet meistä pelkäävät maahanmuuttajien joukossa olevan henkilöitä, jotka värväävät nuorisoa terrorismin tukijoiksi. Tällaista on jossain määrin tapahtunutkin. Radikalisoitumisen takana on syrjäytyminen suomalaisesta yhteiskunnasta. Nuori haluaa kuulua johonkin ryhmään. Jos hän tuntee, ettei hänellä ole mitään roolia täällä, hän voi etsiä tarkoitusta elämäänsä lähtemällä joukkoon, johon hänet toivotetaan tervetulleeksi.

Vanhasen mukaan kaikki ovat vastuussa terrorismin vastaisesta työstä.

– Tehokkainta toimintaa on se, että kaikista pidetään huolta ja heidät otetaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tärkeää on myös se, että jokainen meistä toimii jos huomaa, että jotain nuorta yritetään houkutella terroristiksi. Emme saa sulkea silmiämme tällaiselta rikolliselta toiminnalta.

Vanhanen myönsi, että Suomi ei ole riittävästi valmistautunut islaminuskoisten tarpeisiin.

– Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi uskonsa edellyttämällä tavalla. Hautaustoimesta huolehtii Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tiedän, että kirkkohallitus on tehnyt paljon tilanteen parantamiseksi. Myös sairaaloiden tulee pyrkiä kehittämään toimintatapojaan, jotta omaiset pääsevät niin halutessaan pesemään ja pukemaan vainajan ja saattamaan hänet mahdollisimman nopeasti hautaan.

Vanhasen mukaan on tärkeää, että eri maista tulevat ihmiset kertovat suomalaisille islamilaisuuden moninaisuudesta.

– Elämme maailmassa, jossa erilaiset kulttuurit, uskonnot, ja voidaan sanoa sivilisaatiot, sekoittuvat toisiinsa. Monet pelkäävät tätä kehitystä ja siksi maltillisen enemmistön pitää molempiin suuntiin lisätä ymmärtämystä toisten hyväksymiseen ja laimentaa näitä eroavaisuuksia. Suomeen muuttavien pitää kunnioittaa täällä olevaa elämänmuotoa ja meidän täällä asuvien pitää ymmärtää tulijoiden erilaisia kulttuureita osana yhteistä maailmaamme.

Kuva: Eduskunta