Valtionsyyttäjä: Vihapykälä tarkoitettu vähemmistöjen suojaksi

Valtionsyyttäjä Mika Illman suhtautuu varauksellisesti siihen, että rikoslain niin sanottua viharikospykälää voitaisiin tulkita koskemaan myös poliittista vakaumusta. Illmanin mukaan rikoslain 11:10 pykälä on sananvapautta rajoittava säännös, jota pitäisi lukea mieluummin supistavasti kuin laajentavasti. Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että lain sananmuoto sallii näinkin laajan tulkinnan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän oikeudellinen asiantuntija, professori Erkki Havansi kysyi pykälää koskevassa muistiossaan maanantaina voiko poliittinen katsomus olla vihapanettelulta suojeltavan ryhmän vakaumus siinä kuin esimerkiksi ateistisen ryhmän vakaumus.

- Jos ajattelee, että puolueen kannattaja edustaa näkemystä siitä miten yhteiskuntaa pitäisi johtaa, sitä näkemystä pitäisi saada kritisoidakin. Se puhuu laajentavaa tulkintaa vastaan, Illman sanoo.

Rikoslain 11:10 pykälä suojaa kansanryhmiä niiden vastaiselta kiihotukselta rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden taikka niihin rinnastettavan muun perusteen nojalla.

Havansi kirjoitti muistiossaan pykälän soveltuvan myös suomalaisten enemmistön suojaksi. Illmanin mukaan pykälä on olemassa vähemmistöjä varten. Myös kaikki langettavat ratkaisut koskevat hänen mukaansa vähemmistöjä.

- Koko pykälä on vuoden 1965 YK:n konvention perustalla, joka lähtee vähemmistöjen suojaamisen ajatuksesta. Ratkaisevaa on tietysti se, miten pykälä on Suomessa kirjoitettu. Sananmuoto saattaa sallia tällaisen tulkinnan mutta supistava tulkinta on usein perusteltu.

- Sananvapauden rajoittaminen on demokraattisessa yhteiskunnassa sallittua vain silloin kun se on välttämätöntä. Valtaväestöön kohdistuvan lauseen vahingollisuuden voisi ajatella olevan hyvin harvoin sellainen, että siitä rankaisemisen voisi ajatella olevan välttämätöntä, Illman sanoo.

Hän pitää perussuomalaisten muistiota sinänsä hyvänä asiana.

- Voi olla hyvä, että puolue on asiakirjan laatinut varsinkin, jos se johtaa siihen, että ymmärretään varoa niitä tilanteita, jossa tullaan lähelle jotain lainkieltoa. Lain noudattaminen riittää. Se, mistä syystä sitä noudatetaan, on syyttäjälle toisarvoista. Jos asiakirja edistää tätä, se on vaan positiivinen asia.

Illman korostaa, että kyseessä ovat hänen spontaanit mielipiteensä. Havansin tulkintoja sivuavia oikeustapauksia ei ole.

Lue myös: Perussuomalaiset: Viharikospykälä voisi suojata myös poliittista vakaumusta