Valomerkki: Vapaaehtoisia miehiä kaivataan vastaanottokeskuksiin

Vapaaehtoisia tarvitaan lisää pääkaupunkiseudun seurakuntien työssä, jota tehdään vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa. Vapaaehtoistyöntekijöiden joukko on tähän mennessä ollut hyvin naisvaltainen, joten erityisesti miehiä tarvitaan mukaan.

Seurakunnat ovat välittäneet pääkaupunkiseudulla satoja vapaaehtoisia auttamaan hätämajoitus- tai vastaanottokeskuksiin. Helsingin seurakuntien hätämajoituksissa auttoi noin 400 vapaaehtoista. Osa heistä jatkaa auttamista edelleen.

Vantaalla vapaaehtoisia on kertynyt noin 150. Siellä seurakuntayhtymä vastaa keskitetysti yksittäisten vapaaehtoisten rekrytoinneista.

Espoossa vapaaehtoisia toimii noin 50 Tapiolan vastaanottokeskuksessa ja muutama Hilan leirikeskuksen hätämajoituksessa ja muissa yksiköissä eri puolilla kaupunkia.

Vastaanottokeskuksissa vapaaehtoiset keskittyvät vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen ja kielenopetuksen alkeisiin. Työ voi ulottua dominon pelaamisesta uuteen asuinpaikkakuntaan tutustumiseen.

Vapaaehtoisilta edellytetään vastaanottokeskuksissa täysi-ikäisyyttä. Espoon Hilan hätämajoituksessa nuorin vapaaehtoinen on ollut kuitenkin vain 15-vuotias. Vapaaehtoisen ei tarvitse osata mitään erityistaitoja tai kieliä, mutta niistä on työssä etua.

Lähde: Valomerkki.fi