Väitöstutkimus: Messu vahvistaa yhteisön peruskertomusta

TM, YTM Anneli Vartiaisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan muistamista uskonnollisessa yhteisössä. Vartiainen on selvittänyt, miten messun muistiyhteisöluonne ilmenee Järvenpään seurakunnan messujen käytännöissä.

− Kirkko on tyypillinen muistiyhteisö, Vartiainen toteaa tutkimuksensa yhteenvedossa. – Se rakentuu peruskertomukselle, jota välitetään yhteisössä sukupolvelta toiselle kertomisen, opettamisen, rituaalien, symbolien, juhlien ja esikuvien kautta niin verbaalisella, visuaalisella kuin toiminnallisella muistamisella.

Vartiaisen tavoitteena oli selvittää, miten messun muistiyhteisöluonne ilmenee Järvenpään seurakunnan messujen käytännöissä. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimi Robert N. Bellahin ja hänen työryhmänsä näkemys muistiyhteisöstä ja sen peruselementeistä. Niitä ovat peruskertomus, yhteisöllisyyden vahvistaminen, peruskertomuksesta nousevat arvot sekä niistä nouseva muutostarve ja tulevaisuuskäsitys.

Vartiaisen mielestä näistä elementeistä peruskertomus oli merkittävin sisältö Järvenpään seurakunnan jumalanpalveluksissa, erityisesti niiden johdanto- ja sanaosassa, myös saarnoissa.

– Kirkon erityispiirre muistiyhteisönä on aikakäsitys, joka ulottuu kuoleman jälkeiseen aikaan. Tämä puolestaan vaikuttaa sekä yhteisön tulevaisuuskäsitykseen että näkemykseen yhteisöstä.

Yhteisöllisyys oli Vartiaisen mukaan messuissa esillä etenkin yhteisessä esirukouksessa ja ehtoollisen vietossa.

− Peruskertomuksesta nousevat arvot tulivat vastaavasti esille jumalanpalveluksissa sanoitettuina vain vähän, vaikkakin esimerkiksi esirukouksessa ne ovat implisiittisesti läsnä.

Vartiaisen tutkimuksen mukaan eräs muistiyhteisön olennainen ominaisuus on se, että yhteisö tunnustaa itse aiheuttamansa pahan ja on sen myötä valmis muuttumaan. Väitöksen aineistona toimineet Järvenpään seurakunnan messut ja kirkon käsikirjaan sekä jumalanpalvelusten oppaaseen kirjatut näkemykset eivät kuitenkaan tuoneet tätä esiin.

− Vaikka messussa on rippi pahuuden käsittelemistä varten, se keskittyy yksilöön ja tavoittelee syyllisen vapauttamista syyllisyydestä, Vartiainen huomauttaa.

Käytännöllisen teologian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: "Kirkko muistiyhteisönä - Järvenpään seurakunnan messujen muistiyhteisöluonne", järjestetään 15.11.2014 Helsingin yliopistossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Voitto Huotari (Helsingin yliopisto), ja kustoksena on professori Jyrki Knuutila Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa

Juttu perustuu Helsingin yliopiston tiedotteeseen.