Väitöskirja tekeillä uskonnollisuudesta ja masennuksesta

masennus_lehdetPyry Hannila.

Suomessa uskonnollisuuden ja masennuksen suhteita ei juuri ole tutkittu. Hannila viittaa amerikkalaisiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Niiden mukaan uskonnollisilla ihmisillä on keskimäärin vähemmän masennusta.

– Amerikkalaisia tuloksia ei kuitenkaan voi suoraan soveltaa Suomeen, sillä Yhdysvalloissa esimerkiksi uskonnon rooli yhteiskunnassa on toisenlainen. Yhdysvaltalaistutkimukset ovat myös ristiriitaisia riippuen siitä, mitä niissä on tarkalleen ottaen kysytty – toisin sanoen, millä uskonnollisuutta ja masennusta on mitattu – ja minkä ikäisiä ihmisiä on tutkittu.

Hannila muistuttaa, että monien tutkimusten mukaan uskonnollisuus voi olla yhteydessä myös psyykkiseen pahoinvointiin.

– Tällaisia tuloksia on saatu esimerkiksi nuorten yliopisto-opiskelijoiden kohdalla. Tutkimuksellani haluaisin saada tämän kokemusten moninaisuuden näkyviin ja analysoida niihin vaikuttavia syitä.

Hannilan tekeillä oleva väitöskirja liittyy uskontieteen alaan.

Hannila teki pro gradu -työnsä nuorten aikuisten kuolemasuhteesta. Se sai nuorisotutkimuksen gradupalkinnon. Väitöskirjaa varten hänellä on apuraha Emil Aaltosen säätiöltä.

"Jos olet kärsinyt masennuksesta noin 18–30-vuotiaana, ja jos koet, että uskonnolla, uskolla tai henkisyydellä on ollut masennuksesi tai masennuksesta toipumisen kannalta merkitystä, tahtoisin kuulla tarinasi! Tutkimuksen kannalta niin myönteiset kuin kielteiset kokemukset uskonnon/henkisyyden merkityksestä ovat yhtä arvokkaita", Hannila kirjoittaa ja pyytää osallistumaan tutkimukseen.

Tarkemmat tiedot tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta löytyvät  Pyry Hannilan kotisvulta