Väitös: Suomalaiskeksintö auttoi Tarton Jaanin kirkon kunnostuksessa

1300-luvulta peräisin olevan Tarton Jaanin kirkon remontin perustustöissä käytettiin suomalaiskeksintöä, spiraalipaalutekniikkaa. Sen kehittäjä Kari Avellan väittelee tänään Oulun yliopistossa esimerkkinään Jaanin kirkko.

Toisessa maailmansodassa pahoin vaurioituneen rakennushistoriallisesti arvookkaan Jaanin kirkon perustusten vahvistamistyöt aloitettiin vuonna 1993. Työhön osallistui myös suomalainen Konsultointi KAREG Oy asiantuntijanaan Kari Avellan.

Avellan kehitti Jaanin kirkon työmaata varten yksinkertaisen spiraaliporapaalutekniikan. Paalutyyppi ja asennuskalusto sopivat käytettäviksi alueilla ja kohteissa, missä infra on puutteellinen. Hydrauliikan voimanlähteeksi tarvittava traktori voi sijaita kymmenien metrien päässä ja asennuskaluston osat pystytään kantamaan miesvoimin.

Tekniikan lisensiaatti Kari Avellan väittelee tänään Oulun yliopistossa. Geotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on Limit state design for strengthening foundations of historic buildings using pretested drilled spiral piles with special reference to St. John's Church in Tartu (Historiallisten rakennusten perustusten vahvistaminen spiraaliporapaaluilla ja mitoittaminen rajatilamenetelmillä, esimerkkinä Johanneksen kirkko Tartossa).