Väitös: Rasismi läsnä monimuotoisesti kouluissa

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että rasismin olevan arka aihe koulussa. Sen mukaan kouluissa vahvasti läsnä olevaan rasismiin liittyvät kysymykset on sivuutettu monikulttuuristuvasta koulusta puhuttaessa. KM Anne-Mari Soudon Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöskirja nostaa esiin esimerkkejä rasismin ilmenemisestä koulujen arjessa. Tutkimus käsitteli myös niin sanottua "väritöntä rasismia", joka näkyi esimerkiksi venäläistaustaisten nuorten syrjintänä. Peruskoulun opetussuunnitelmassa ei puhuta rasismista lainkaan Tutkimus osoittaa kuitenkin, että rasismi jäsentää ja muokkaa monin tavoin nuorten tapoja nähdä ja kohdata toisiaan sekä muodostaa ryhmäsuhteita suomalaisina ja maahanmuuttajina sekä tyttöinä ja poikina.

Kouluissa kysymykset rasismista ja sen seurauksista häivytetään usein näennäisesti neutraalin kulttuurieropuheen alle. Rasismin neutralointi on koulun epävirallinen käytäntö, joka osaltaan tukee maahanmuuttajanuorten jäsenyyksien kiistämistä. Tutkija muistuttaa, etteivät suomalais- ja maahanmuuttajanuorten kohtaamiset yksistään lisää nuorten keskinäistä ymmärrystä. Rasisminvastaisessa toiminnassa olisi hänen mukaansa tarkasteltava myös nuorten kohtaamisten jännitteisimpiä kysymyksiä. Nuorten mahdollisuudet eri ryhmien välillä liikkumiseen olivat tutkimustulosten perusteella usein hyvinkin rajattuja ja "vääränlaisesta" käytöksestä, kuten seurustelusta eri kulttuurista ryhmää edustavan kanssa, saattoi seurata rangaistuksena nimittelyä tai väkivaltaa. Tutkimuksessa seurattiin kahden joensuulaisen yläkoulun monikulttuurisen luokan oppilaita vuosituhannen vaihteessa. Pääaineisto koostuu oppilaiden haastatteluista ja lukuvuoden kestäneestä osallistuvasta havainnoinnista.