Väitös: Evankelinen liike otti naiset mukaan järjestötoimintaan

Kakkuri_TeemuTeemu Kakkurin kirkkohistorian väitöskirjasta. Naisten järjestöaktiivisuuden edelläkävijänä toiminutta liikettä ei Kakkurin mukaan pätkän vertaa kiinnostanut naispappeus yhteiskunnallisena tai tasa-arvokysymyksenä.

Liikkeen olennaiset naispappeutta koskevat käsitykset on Kakkurin mukaan mainittu jo professori Heikki Koskenniemen Kotimaa-lehden artikkeleissa vuonna 1959.

- Koskenniemen kolmiosaisessa artikkelisarjassa ja vuoden 1963 kirkolliskokouksen puheenvuoroissa ei ollut yhtään argumenttia, joka olisi ollut muuta kuin Uuden Testamentin tulkintaa. Usein todettiin, että muutenhan tämä olisi valmis ja selvä asia, mutta kun on tämä Raamattu.

Kakkurin mukaan evankelinen liike oli aktiivinen kirkon sodanjälkeisessä uudistusprosessissa, jossa muun muassa etsittiin yhteyksiä työväenluokkaan. Liikkeen edustajat korostivat nuorisotyön merkitystä ja sosiaalieettistä toimintaa. Uudistusliikkeen eräs huippuhetki oli Erkki Niinivaaran pamfletin Maallinen ja hengellinen ilmestyminen vuonna 1952 Tampereen hiippakunnan pappien kokouksen viralliseksi keskustelukirjaksi.

Vaikka liikkeen johtoon oli sodan jälkeen noussut uudistusmielisten sukupolvi, opillinen konservatiivisuus näkyi 60-luvulle tultaessa naispappeuskysymyksessä.

- Evankelisuudelle on ollut tyypillistä 150 vuoden ajan tarkastella asioita uskonopin, dogmatiikan kautta. Liikkeenä se ei ole koskaan ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen, vaan sillä on ollut jonkinlaiset teologiset silmälasit päässä. Evankelista liikettä ei ole pätkän vertaa kiinnostanut naispappeus yhteiskunnallisena asiana tai tasa-arvokysymyksenä, Kakkuri sanoo Kotimaa24:lle.

Samaan aikaan liike oli hänen mukaansa naisten järjestöaktiivisuuden edelläkävijä sodanjälkeisessä Suomessa.

- Naisia oli evankelisen liikkeen yhdistysrakenteen kaikilla portailla, myös vastuunkantajina ja puheenjohtajina.

Evankelisen liikkeen toiminta oli laajimmillaan 1950-luvulla, jolloin siihen kuului enimmillään runsas 20 000 jäsentä. Paikallisosastojen puheenjohtajista noin kolmannes oli naisia. Sen lisäksi naisten panos esimerkiksi liikkeen julkaisutoiminnassa, opiskelijatyössä ja Japanin-lähetyksessä oli Kakkurin mukaan huomattava.

Teemu Kakkurin väitöskirja on ladattavissa täältä.

Tutustu Kakkurin blogiin

Kotimaa24:ssä

Teemu Kakkurin läntisen kirkkohistorian alaan kuuluva väitöskirja Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944-1963 tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 11. kesäkuuta.