Uusi kansalaisaloite kerää nimiä vanhusasiavaltuutetun saamiseksi Suomeen

Tuore kansalaisaloite kerää nimiä vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen. Kansalaisaloite on pantu vireille oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa 1. huhtikuuta. Vireillepanijat ovat kristillisdemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Tiina Tuomela sekä KD Naisten toiminnanjohtaja Katri Fältberg.

Aloitteessa vaaditaan Suomen eduskuntaa ja hallitusta toimimaan sen puolesta, että Suomeen perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka. Aloitteessa käytetään muotoa vanhusasiainvaltuutettu.

"Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat", aloitteen esittelyssä kirjoitetaan.

Hankkeen tarpeellisuutta perustellaan sillä, että vanhusväestön määrä kasvaa ja erityisesti muistisairaiden määrä lisääntyy. Toisaalta ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä entistä pidempään.

"Huolestuneena olemme saaneet seurata uutisointeja kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Yksinäisten ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut. Myös alkoholiongelmat ovat lisääntyneet. Kaikki tämä on suuri hätähuuto", aloitteen perusteluissa kirjoitetaan.

Aloitteen mukaan valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, ottaa kantaa ja raportoida vanhuksia kohtaavista epäkohdista sekä tarttua niiden korjaamiseen.

Torstaina 5. huhtikuuta aloitteeseen oli kerätty runsaat 700 allekirjoitusta. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää puolen vuoden aikana vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Vanhusasiavaltuutetun virkaa on yritetty edistää Suomessa useasti aiemminkin. Viran perustamiseksi kerättiin kansalaisaloitetta jo vuonna 2016. Silloin allekirjoituksia kertyi runsaat 4 000. Lakialoitteen vanhusasiavaltuutetusta allekirjoitti vuonna 2017 kaikkiaan 26 kansanedustajaa, suurin osa heistä sosiaalidemokraatteja. Jyväskylän seudulla toimi viime vuosikymmenen lopulla vanhusasiavaltuutettu parin vuoden ajan.

Kuva: Kuvakaappaus oikeusministeriön verkkopalvelusta