Uskontodialogi on jokaisen kirkon jäsenen asia – uusi asiakirja antaa siihen suuntaviivoja

Piispainkokous hyväksyi 8.–9.9. istunnossaan Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjan, jonka se oli antanut Uskontojen kohtaamisen toimikunnan valmisteltavaksi. Asiakirjan tehtävänä on rohkaista ja innostaa seurakuntia sekä yksittäisiä kirkon jäseniä olemaan tekemisissä toisten uskontojen ja toisin uskovien kanssa.

Yksi kirkon tehtävistä on edistää yhteiskuntarauhaa ja uskonnonvapautta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Väline näiden edistämiseen on uskontodialogi.

Uskontodialogi on osa kirkon kokonaisvaltaista missiota ja positiivinen mahdollisuus jokaiselle kirkon jäsenelle, vaikka siihen liittyy myös avoimia kysymyksiä ja haasteita, todetaan asiakirjassa. Uskontodialogin tulisi olla vastavuoroista ja kunnioittavaa vuoropuhelua, jossa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus kertoa omasta vakaumuksestaan.

Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjassa lähdetään liikkeelle Suomen muuttuneesta ja jatkuvasti muutoksessa olevasta uskontotilanteesta. Asiakirja esittää kootusti teologisia lähtökohtia, joiden pohjalta uskontojen kohtaamisen kysymyksiä ja uskontodialogia kirkossa lähestytään.

Asiakirjan toisessa osassa annetaan konkreettisia ja käytännöllisiä ohjeita, kuinka toimia eri tilanteissa, joissa luterilaisen kirkon jäsen omassa elämänpiirissään kohtaa toisin uskovia ihmisiä. Asiakirjan kolmannessa osassa pohditaan tarkemmin kolmea kohtaamisen suuntaa: juutalaisuutta, islamia ja Aasiasta lähtöisin olevia uskontoja.

Asiakirja on suunnattu ensisijaisesti kirkon työntekijöille ja vastuunkantajille.

Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirja pyritään saamaan julkisuuteen lopullisen editoinnin ja taiton jälkeen lähiaikoina.

Kuva: Olli Seppälä. Uskontojen rauhankävely Turussa Kirkkopäivillä 2017.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.