Uskonnonopetus: Asiatietoa asenteiden keskelle

Olet Kajaanin lukion uskonnon leh­tori. Suomen uskonnonopettajain liitto valitsi sinut vastikään Vuoden uskonnonopettajaksi. Olet opettanut lukiolaisille uskontoa 32 vuotta. Miten lukion uskonnonopetus on urasi aikana muuttunut?

– Urani alussa opetus painottui voimakkaasti kirkkohistoriaan ja kristilliseen dogmiin eli oppiin. Nykyisin kursseilla on enemmän tietoa maailmanuskonnoista ja uskontojen kulttuurivaikutuksista. Myös opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet. Joillakin kursseilla keskustellaan paljon, toisilla harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Verkko- ja virtuaaliopetus avaavat uusia mahdollisuuksia.

Kiinnostavatko uskonnon kurssit lukiolaisia?

– Lukiossa on kolme pakollista uskonnon kurssia. Meidän lukiossamme on lisäksi tarjolla syventäviä kursseja. Kaikille kursseille on riittänyt opiskelijoita. Ylioppilaskirjoituksissa uskontoa kirjoitetaan kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina.

Olet matkustanut oppilaiden kanssa muun muassa Turkkiin Paavalin jalanjäljille ja Taizé-yhteisöön Ranskaan. Mistä matkoissa on kyse?

– Matkat liittyvät vapaaehtoiseen projektikurssiin Uskontoa matkaillen. Matkoilla tutustutaan maiden kulttuureihin ja uskontoihin. Kurssilaiset maksavat osan kuluista itse, ja osan rahoituksesta hankimme erilaisilla tempauksilla. Turkissa kävimme vuonna 2004. Viime syksynä tutustuimme Viroon ja Latviaan.

Mikä on tämän hetken suurin haaste opetuksessa?

– Yhden tärkeän haasteen tuottaa se, että sosiaalisella medialla on nuorten maailmassa yhä suurempi merkitys. Kuohuttavat tapahtumat näkyvät heti seuraavien päivien keskusteluissa ja erityisesti asenteissa. Asioihin otetaan vahvasti kantaa, vaikkei olisi tietoa, mistä on kyse. On iso haaste päästä antamaan asiatietoa asenteiden keskelle.

Millainen mielestäsi on uskonnonopetuksen asema Suomessa?

– Lukiossa tilanne on tällä hetkellä hyvä. Minua kuitenkin huolestuttaa, säilyvätkö uskonnon kurssimäärät tulevassa opetussuunnitelmauudistuksessa. Kiinnostavaa keskustelua käydään myös siitä, olisiko tuleva opetus oman uskonnon opetusta vai kaikille opiskelijoille yhteistä uskontotietoa.

Kajaanin lukiolaiset perustivat aloitteestasi paikallisen Changemaker-ryhmän ja muodostivat vuoden 2010 seurakuntavaaleissa oman ehdokaslistan. Eikö tällainen toiminta ole ristiriidassa tunnustuksettoman uskonnonopetuksen kanssa?

– Hankkeet eivät liity uskontotunteihin. Changemaker-ryhmä toimii osana Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkostoa. Vaalihankkeen nuoret toteuttivat itse. Koulu on muutakin kuin oppitunteja.

Juttu on julkaistu aiemmin Kotimaa-lehdessä.