Udmurtinkielinen Raamattu valmistui

Udmurtinkielinen koko Raamatun käännös on valmistunut. Se julkaistaan Venäjällä torstaina. Suomen Pipliaseuran tukema käännöstyö kesti yli 20 vuotta.

Udmurtinkielinen Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1997 ja Psalmit 1999. Nyt julkaistavasta koko Raamatusta puuttuvat Apokryfikirjat, jotka ilmestyvät myöhemmin.

Torstaina alkaviin monipäiväisiin julkaisujuhliin osallistuu Suomesta mm. Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja, kenttäpiispa Pekka Särkiö. Lisäksi mukana on raamatunkääntäjä, ortodoksi-isä Mihail Atamanov, muita kääntäjiä ja Venäjän ortodoksisen kirkon johtoa.

Volgan ja Uralin välillä sijaitsevassa Udmurtian tasavallassa ja siihen rajoittuvilla alueilla asuvia udmurtteja on noin 600 000. Suomalais–ugrilaisten kielten permiläiskielten ryhmään kuuluvaa udmurtin kieltä äidinkielenään heistä puhuu yli puolet.

Monet udmurtit varsinkin kaupungeissa ovat kielellisesti venäläistyneitä. Maaseudulla udmurtti on vielä suurten yhteisöjen elinvoimainen kieli, joten sitä ei monen muun Venäjän suomensukuisen kielen tavoin pidetä akuutisti uhanalaisena.

Suuri osa udmurteista on perinteisesti ortodokseja. Myös Inkerin kirkolla on udmurttien keskuudessa pieni seurakunta.

Koko Raamattu on käännetty aiemmin vain viidelle suomensukuiselle kielelle: unkariksi (1590), suomeksi (1642), viroksi (1739), pohjoissaameksi (1895) ja komiksi (1990).

Muille suomensukuisille kielille on käännetty osia Raamatusta. Uusi testamentti on käännetty aunuksenkarjalaksi (2003), vepsäksi ja ersämordvaksi (2006), mariksi (2007), komiksi (2008) ja vienankarjalaksi (2011).

Suomen Pipliaseura tukee yhteensä 12 suomensukuisen kielen raamatunkäännöstyötä.