Työryhmä lisännyt uskontojen välistä luottamusta Lahdessa

Lahden seurakunnat

Venäjän-, englannin- ja suomenkielelle tuotetut tiedot voivat auttaa maahanmuuttajaa. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät voivat käyttää opasta yhteystietojen lähteenä ja siitä hyötyvät myös opiskelijat.

- Sivuilta löytyvät virallisesti työryhmään kuuluvien uskonnollisten yhteisöjen perus- ja yhteystiedot. Oppaasta pääsee linkin kautta myös uskonnollisen yhdyskunnan omalle kotisivulle, kertoo Lahden uskontojenvälisen työryhmän sihteeri, maahanmuuttajatyöntekijä Ulla Taipale.

Kirkossa on harvoja ruohonjuuritason uskontodialogia harrastavia työryhmiä.

- Tämä on tällä hetkellä ainoa näin laajasti eri uskontokuntia edustava ja säännöllisesti kokoontuva ryhmä. Luterilaisten lisäksi muslimit, helluntailaiset ja bahait sekä viime vuoden lopusta alkaen myös mormonit ovat mukana kokoontumisissa.

Lahden seurakuntayhtymän yhteisen palvelutyön johtokunta esitti kokouksessaan huhtikuussa 2003 uskontojen välisen työryhmän perustamista. Taustalla oli vuosina 2001 ja 2002 kolmen niin sanotun kirjan uskonnon eli juutalaisten, kristittyjen ja muslimijohtajien tapaamiset valtakunnan tasolla. Työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2004 ja se on kokoontunut yhdestä neljään kertaa vuodessa.

- Ryhmän toiminta on vilkastunut viime vuosina. Aktiivisimmat edustajat ovat olleet mukana alusta asti. Voimme työryhmänä antaa lausuntoja esimerkiksi maahanmuuttajien koulutukseen tai työllistymiseen, yleensä eettisiin arvoihin liittyen. Kun on tietoa siitä, miten eri uskontokuntaan kuuluva ajattelee, vähenevät ennakkoluulot ja ymmärrys lisääntyy.

Taipale on jakanut lahtelaista kokemusta siitä, miten toimia moniuskoisessa toimintaympäristössä myös kirkkohallituksen monikulttuurisen työn työryhmän jäsenenä vuosina 2007-2012 .

- Tärkein konkreettinen tulos on keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön kehittyminen eri uskontojen välillä. Se helpottaa yhteistyötä ruohonjuuritasolla, Taipale toteaa.