Tutkinta-asiamies selvittää kirkkoherra Molarin puheet

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Pohjan kirkkoherra Juha Molaria koskevia kanteluita tutkinta-asiamiehen selvitettäväksi. Aiemmin kanteluita selvitti kapitulin pyynnöstä poliisi, joka totesi, ettei se jatka tutkintaa.

- Kapituli katsoo asiaa kirkkolain näkökulmasta. Molarista tehtiin muutamia kanteluita jo viime syksyn aikana. Kanteluita on nyt toimitettu joiltakin osilta tutkinta-asiamiehen harkittavaksi. Lopullista päätöstä asiasta ei ole annettu. Kapituli ottaa kantaa tutkinta-asiamiehen ratkaisun perusteella. Asia joko raukeaa tai se lähetetään edelleen kurinpitoasiamiehelle, sanoo lakimiesasessori Ulla-Maija Halme.

Kirkkoherra Molari on jo kertaalleen saanut Espoon kapitulilta kirjallisen varoituksen. Viime kesäkuun 10. päiväksi päivätty varoitus tuli pappisviran haltijalle loukkaavasta ja sopimattomasta kielenkäytöstä.

Internetissä kiersi viime syyskuussa Molarin julkaisema video, jossa hän pyysi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:tä tuhoamaan tsetseenien asiaa ajavan Kavkaz Centerin palvelimet ja toimituksen. Molari on toistuvasti syyttänyt Kavkaz Centeriä maineensa tahrimisesta.

Halmeen mukaan tutkinta-asiamiehen harkinta vie aikaa muutamista viikoista pariin kuukauteen.

Tutkinta-asiamies on eräänlainen tuomiokapitulin ”poliisi”, joka selvittää onko pappi viranhoidossaan rikkonut kirkkolakia. Kurinpitoasiamies on puolestaan eräänlainen kirkon ”syyttäjä”, joka ehdottaa toimenpiteitä tuomiokapitulille.