Tutkimuskeskuksen tutkimusten pitää olla kirkolle hyödyksi

SalomkiHanna aloittaa Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana heinäkuun alussa. Hänet tunnetaan muun muassa herätysliiketutkijana. Herännäissuvusta tuleva Salomäki tuntee omakohtaisesti muitakin herätysliikkeitä. Kun Salomäki valittiin johtajaksi, Sateenkaariyhteisöt ry:n ylläpitämällä ranneliike.net-sivustolla häntä arveltiin konservatiiviksi, joka ei edistäisi tasa-arvon toteutumista kirkossa.

Vapaaehtoisvoimin pyörivä verkkopalvelu viittasi arviossaan muun muassa Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoitukseen (15.6.2011). Kirjoituksessa Salomäki puolusti herätysliikkeiden oikeutta pysyä kirkon sisällä ja muistutti herätysliikeihmisten olevan erittäin aktiivisia kirkon jäseniä.

”Kirkon asiakirjoissa korostetaan omantunnnvapautta suhteessa homoseksuaalisuuteen, mutta herätysliikkeille tätä vapautta ei haluttaisi suoda. Ovatko liikkeet kirkon käenpoika, josta tulisi hankkiutua eroon?” hän muun muassa kirjoitti.

Hän ei halua ottaa mitään kantaa ranneliike.net-palvelun uutiseen.

- Minulla ei ole tähän sen kummempaa kommentoitavaa, kyseessä on yksittäinen mielipide.

Hän kuitenkin huomauttaa, että Vieraskynä-kirjoituksen tarkoitus oli sanoa, että kirkon dokumenteissa on todettu, että homoseksuaalisuuskysymyksestä on kirkossa kaksi eri kantaa. Kumpikin edustaa kirkon näkemystä. Toisin sanoen, jos joku ei hyväksy homoseksuaalisuutta, ei voi sanoa, että hänellä olisi kirkon vastainen kanta.

Sosiaalisen median uskonnollisuus mahdollinen tutkimusaihe

Salomäki on linjannut tutkimuskeskuksen johtajan tehtäväänsä ja herätysliikkeiden merkitystä kirkolle Kotimaa-lehden haastattelussa 19.4. Yksittäisistä mahdollisesti hänen johtajakaudellaan tutkittavista asioista hän nostaa esiin sosiaalisen median piirissä olevan uskonnollisuuden, jota on tähän asti tutkittu vain vähän.

Kotimaa24:lle Salomäki muistuttaa, että kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusten on oltava kirkon toimintaa ja päätöksentekoa tukevia.

- Käytännössä monet tutkimusteemat ovat tämän vuoksi valikoituneet käytännönläheisiksi. Esimerkiksi kirkkohistoriallisen tutkimuksen kohdalla tulee miettiä sen sovellettavuutta nykypäivän kirkossa, vielä vähän aikaa tutkimuskeskuksen tutkijana työskentelevä Salomäki sanoo.

(Kuva: Jukka Granström)

Lue ranneliike.net-verkkopalvelun uutinen

Helsingin Sanomien Vieraskynä

Lue Kotimaa-lehdestä 19.4.2012 toimittaja Danielle Miettisen tekemä Viikon henkilö -juttu Hanna Salomäestä!