Tutkimus: Teologisesti konservatiiviset kirkot kasvavat

Toisin kuin joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa on ajateltu, kirkon kasvuun tai jäsenkatoon vaikuttaa sen piirissä käytetty teologia. Konservatiivinen teologia ja perinteisten kristillisten käsityksien kannattaminen yhdistettynä kokeilevaan jumalanpalvelukseen näyttäisi tukevan kirkkojen kasvua paremmin kuin liberaalinen teologinen orientaatio.

Näin kertoo uusi kanadalainen akateeminen tutkimus, jonka tuloksista uutisoi The Guardian .

Tutkimuksen johtajan David Haskellin mukaan tulokset viittaavat siihen, että pelkästään uskomusjärjestelmien kirkon numeeriseen kasvuun johtavuutta vertailtaessa konservatiivinen protestanttinen teologia näyttäisi olevan "selvä voittaja".

Kanadalaistutkimus on tuloksiltaan poikkeava verrattuna aikaisempiin Yhdysvalloissa ja Britanniassa tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Niiden mukaan teologia ei olisi merkittävä syy kirkkojen jäsenmäärien ja jumalanpalvelusosallistumisen pienenemiseen.

The Guardian nostaa tutkimuksesta esiin muutamia tuloksia:

• Kutistuvien kirkkojen papistosta vain 50 prosenttia piti tärkeänä rohkaista ei-kristittyjä kääntymään kristityiksi. Toisaalta kasvavien kirkkojen papeista 100 prosenttia oli tätä mieltä.

• Kasvavien kirkkojen papeista 71 prosenttia lukee Raamattua päivittäin, taantuvien kirkkojen papeista vain 19 prosenttia.

• Usko Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen on hyvin yleistä kasvavien kirkkojen pappien (93 prosenttia) ja seurakuntalaisten (83 prosenttia) joukossa. Sen sijaan taantuvien kirkkojen seurakuntalaisista harvemmat (67 prosenttia) ja papistosta huomattavasti harvemmat (56 prosenttia) uskoivat tähän.

Tutkimus Theology Matters: Comparing the Traits of Growing and Declining Mainline Protestant Church Attendees and Clergy (Teologialla on merkitystä: Kasvavien ja kutistuvien perinteisten protestanttisten kirkkojen jäsenten ja pappien piirteiden vertailua) toteutettiin Kanadan Ontarion provinssissa.

Tutkimus kesti viisi vuotta. Siinä kysyttiin kaikkiaan 2 250 kirkossakävijän mielipiteitä. Haastatteluilla selvitettiin tarkemmin 29 papin ja 195 seurakuntalaisen käsityksiä.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Tutkimus: Ruotsalaispapeilla vahva usko ylösnousemukseen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.

***