Tutkimus: Seksuaalisuudesta koettu syyllisyys eroaa uskontokunnittain

Uskonnollisissa yhteyksissä seksuaalisuuteen ja sen harjoittamiseen liittyy useammin syyllisyyttä kuin uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomilla tai niistä irtautuneilla, väittää tuore yhdysvaltalaistutkimus. Häpeään tai syyllisyyteen liittyvät lukemat ovat alhaisia luterilaisilla.

Tutkimuksen on toteuttanut Kansasin yliopiston tukemana psykologit Darrel Ray ja Amanda Brown ja siitä kertoo Daily Mail .

Tutkimusta varten haastateltiin 14 500 henkilöä. Kävi ilmi, että uskonnolla ei ole vaikutusta seksuaalisuuden toteuttamisen muotoihin tai esimerkiksi siihen missä iässä henkilö tulee seksuaalisesti aktiiviseksi. Sitä vastoin tutkimus osoittaa, että uskonnolliset oppijärjestelmät vaikuttavat siihen miten henkilö seksuaalisuutensa kokee ja kuinka avoimesti hän kokee voivansa puhua seksuaalisuudestaan.

Kysely mittasi eri kysymysten kautta seksuaalisuuteen liittyviä syyllisyyden kokemuksia asteikolla nollasta kymmeneen. Voimakkaimmin syyllisyyttä koettiin mormoniyhteisöissä, jossa keskiarvo oli yli kahdeksan. Mormonien ohella jehovan todistajat, helluntailaiset, adventistit ja baptistit sijoittuvat indeksiluvulla mitattuna korkealle. Katolisten keskuudessa keskiarvo oli 6,3. Luterilaisilla luku oli alhainen eli 5,9.

Itsensä agnostikoiksi ja ateisteiksi määrittelevillä kyselyssä vastaavat keskiarvot olivat 4,7 ja 4,8 välillä.