Tutkimus: Evankelikaalit eniten "Jeesuksen kaltaisia"

Jeesus

Tutkimuksessa kristityksi itsensä määrittelevien vastauksia verrattiin Jeesuksen ja fariseusten tekoihin ja asenteisiin.

Vaikka evankelikaalien todettiin olevan kristityistä ryhmistä eniten Jeesuksen kaltaisia, tulokset kertovat että evankelikaaleista 38 prosenttia heijastavan fariseusten asenteita ja tekoja.

Yleisesti puolet kaikista kyselyyn osallistuneista kristityistä edustivat fariseuksia molemmissa kategorioissa.

Tutkimuksen muut kristilliset ryhmittymät olivat harjoittavat protestantit, kaikki kristityt, harjoittavat katolilaiset, ei-evankeliset uudestisyntyneet kristityt ja kristityt, jotka eivät täytä uudestisyntyneiden kriteereitä.

Tutkimuksen toteutti Barna Group.

Lue lisää tutkimuksesta Christian Postista