Tutkija: Hyväksikäytön myöntäminen uhrien kannalta erittäin arvokasta

Lasten hyväksikäyttöä vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä tutkinut Johanna Hurtig pitää Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) avointa tiedotuslinjaa ja pahoittelua hyvänä asiana. Hurtigin mukaan hyväksikäytön uhrit ovat odottaneet asian ääneen sanomista SRK:n taholta. Hän suree sitä, että liikkeen johto tarttui asiaan vasta nyt, koska kokonaiskuva olisi hänen mukaansa ollut tarjolla jo vuosi sitten.

- Kirjoitin tästä jo vuosi sitten SRK:n työvaliokunnalle. Jos asiaan olisi tartuttu silloin, nyt oltaisiin pidemmällä ratkaisujen miettimisessä, uhrien auttamisessa ja kuulemisessa, Hurtig sanoo.

SRK perusteli hidasta reagointiaan tiedotustilaisuudessa Oulussa sillä, ettei hallinnolla tai luottamuselimillä ollut ennen torstaina julkaistua selvitystä riittävää kuvaa hyväksikäyttötapauksista.

Hurtig pitää tärkeänä, että SRK on luopunut ulostulossaan kaunistelevasta ja ohittavasta puhetavasta, jossa liikkeen piirissä tapahtunut hyväksikäyttö on muun muassa selitetty yksittäistapauksina.

Avoin puhetapa on hänen mukaansa eheyttävä ja se voi parantaa uhrien ja heidän läheistensä luottamusta vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön.

SRK ilmoitti käynnistäneensä useita toimenpiteitä, joilla hyväksikäyttöä pyritään tulevaisuudessa ennaltaehkäisemään. Hurtig ei lähtisi toteuttamaan kovin suuria käytännön toimia ennen kuin tapahtumien taustat on kunnolla selvitetty.

- Herää kysymys miksi tapauksia on näin paljon ja juuri tässä liikkeessä. Sen selvittäminen vaatii pysähtymistä, liikkeen opetuksen ja arjen tarkastelua. Sitä, miten teologiaa eletään todeksi lasten arjessa.  Usein puhutaan naisten ja lasten oikeuksista ja niiden huomioimisen merkityksestä, mutta varmasti on tarpeen myös tarkastella ja kuulla miesten kokemuksia sekä kiinnittää huomiota nuorten poikien kasvuun ja sen ehtoihin.

Rippisalaisuus on  keskeinen kysymys

SRK nosti tiedotustilaisuudessa esiin myös maallikkorippiin liittyneet väärinkäytökset, joissa uhreja on muun muassa pyritty vaientamaan ja sopimaan asiat ilman rikosprosessia. Hurtig luopuisi itse rippisalaisuuden ehdottomuudesta silloin, kun ripissä tulee ilmi lasten hyväksikäyttöä koskevia asioita.

-Totta kai on asioita, joita ei tarvitse kertoa eteenpäin, mutta jos kolmas osapuoli on uhri ja lapsi, lastensuojelulaki ohjaa kertomaan siitä eteenpäin. Ei semmoisia voi jättää salaan. Ei rippi ja anteeksiantamus voi ohittaa tässä lakia.

SRK:n puheenjohtajan Olavi Voittosen mukaan maallikkorippiä pohditaan liikkeessä sen jälkeen kun kirkko on julkaissut yksityiskohtaisen rippisalaisuutta koskevan selvityksensä,

Kotimaa24:n lukijat ovat uutisen kommenttiosiossa kiittäneet SRK:ta avoimuudesta. ”Historiallinen päänavaus on tuo esitetty pahoittelu tehdyistä virheistä. Sillä SRK:n johtohenkilöt osoittavat, etteivät pidä itseään Jumalan edustajana maan päällä vaan voivat todella erehtyä kuten muutkin ihmiset”, totesi esimerkiksi Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen.

Lue uutinen lukijakommentteineen: SRK: Hyväksikäyttötapauksissa ei ole osattu toimia oikein