Tuore suomalaistutkimus: Usko kuolemanjälkeiseen elämään vähentynyt

Hyvin suuri osa suomalaisista ajattelee: ”Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu.” Kirkon tutkimuskeskuksen marraskuussa 2011 teettämän, sähköisesti toteutetun kyselyn mukaan yli kolmasosa kaikista suomalaisista yhtyy ajatukseen, jonka mukaan kuoleman jälkeen kaikki elämä loppuu. Yli kaksi viidestä suomalaismiehestä ajattelee näin ja naisista joka neljäs.

Epätietoisuus kuolemanjälkeisistä asioista näyttää olevan suurta, sillä kyselyn mukaan noin neljäsosa suomalaisista ei tiedä, mitä kuolemanjälkeisestä elämästä tulisi ajatella.

Kyselyn mukaan noin joka kahdeksas suomalainen yhtyy perinteiseen kristilliseen näkemykseen, jonka mukaan ”kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus”. Tässä kysymyksessä osasyy alhaiseen osuuteen saattaa kuitenkin piillä sähköisessä kyselymenetelmässä. Vuonna 2007 käyntihaastatteluin toteutetussa kyselyssä vastaava luku oli noin viidennes. Menetelmien eroista johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Kaikkiaan noin kaksi viidesosaa suomalaisista uskoo elämän jatkumiseen jossakin muodossa kuoleman jälkeen. Kymmenesosa vastaajista kannattaa jälleensyntymisuskoa ja suunnilleen saman verran ajatusta kaikkien ihmisten pelastumisesta. Kuutisen prosenttia kannattaa jotakin muuta käsitystä.

Usko kuolemanjälkeiseen elämään on hiipunut monissa pitkälle teollistuneissa maissa. Moderni yhteiskunta näyttää luovan olosuhteet, jossa ihmisten kiinnostus suuntautuu enimmäkseen tämänpuoleisiin huolenaiheisiin.