Tuomiorovasti Pikkaraiselle sivutoimilupa

Oulun tuomiokapituli on myöntänyt tuomiorovasti Matti Pikkaraiselle sivutoimiluvan hallintoneuvoston puheenjohtajana toimimiseen Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta SOK:ssa ja Osuuskauppa Arinassa.  Sivutoimi hoidetaan vapaapäivinä ja siihen käytettävä aika on noin 12 päivää vuodessa.  Sivutoimilupa on voimassa 5.8.2014 asti.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin yleinen linjaus sivutoimilupia myönnettäessä on, että lupa myönnetään korkeintaan kymmeneksi viikkotunniksi ja yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätöksen mukaan sivutoimeen käytettävän ajan ja sen hoitamisen vapaapäivinä huomioiden sivutoimen ei voida katsoa haittaavaan tuomiorovastin viran hoitamista. - Lue lisää

Lue Tuomiorovasti Pikkaraisen sivutoimi puhuttaa Oulussa