Tilannetaju, yhteistyökyky, muutoksen sietäminen – Piispainkokous hyväksyi kuvauksen pappien ydinosaamisesta

Piispainkokous hyväksyi maanantaina kuvauksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeilta edellytettävästä ydinosaamisesta. Kuvauksen mukaan papin tarvitsema ydinosaaminen toteutuu viidellä alueella, jotka ovat teologinen ja arvo-osaaminen, papin tehtäväosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen.

Perinteisen teologisen tietämyksen ja osaaminen lisäksi ydinosaamiskuvauksessa kiinnitetään huomiota toimintaympäristön muutoksiin, jotka korostavat muita kuin tiedollisia tai henkilökohtaiseen uskoon liittyviä ominaisuuksia.

Kuvauksen mukaan papin ammatissa ja sen eri tehtävissä keskeistä ovat monipuoliset vuorovaikutustaidot. Pappi tarvitsee vuorovaikutusosaamista työssään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa sekä yhteisön edustajana ja uskontulkitsijana. Lisäksi papin työ edellyttää läsnäolon kykyä, tilannetajua, tunnetason vuorovaikutusta ja aitoa kiinnostusta toisesta ihmisestä.

Yhteisön edustajana ja uskontulkitsijana pappi tarvitsee kykyä etsiä uusia, myös arkikielisiä tapoja sanoittaa kirkon sanomaa. Papilta edellytetään kykyä elää muutoksessa sekä toimia monimuotoisissa ja jännitteisissä tilanteissa.

Pain työssä tarvitaan yhteisön ja yhteistyön rakentamisen taitoja, todetaan ydinosaamiskuvauksessa.

Kirkkohallituksen täysistunto on aiemmin hyväksynyt käyttöön otettavaksi kirkon ammattien yhteisen ydinosaamiskuvauksen sekä lukuisten ammattien ja erityistehtävien ydinosaamiskuvaukset. Pappien koulutukseen liittyvät asiat ovat piispainkokouksen vastuulla.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkon hengellisen työn ammatit saivat uudet kuvaukset ydinosaamisesta

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.